Overzicht Rekeninginfo (afschriften en verrichtingen raadplegen, aanmaken van rekening informatie rapporten)

Document ID: 760
Gewijzigd: 04/02/2020

Inhoud:

Overzicht rekeninginfo

Organiseren en personaliseren van het overzicht van uw rekeninginfo

Vraag Intraday (real-time) rekeninginfo aan

Raadpleeg en blader door afschriften en verrichtingen

Download rapportbestanden (CODA/CAMT/MT94x)

Maak een rapport aan

Troubleshooting

Overzicht rekeninginfo

Hoe er te geraken

Klik op het tabblad Rekeninginfo om uw rekeninginformatie te openen en te bekijken.

Organiseren en personaliseren van het overzicht van uw rekeninginfo

Sorteren, toevoegen of verwijderen van kolommen

Om kolommen toe te voegen of te verwijderen klikt u bovenaan de kolom op de pijl naar beneden. De opties Sorteren en Kolommen toevoegen of verwijderen worden weergegeven.

Opmerking: sorteren is niet mogelijk als de weergave op Bank staat of wanneer toon totalen geactiveerd werd. Om het sorteren aan te passen, verander de weergave dan eerst naar Rekening, en schakel toon totalen uit.

 

Hoe totalen zichtbaar maken in uw rekeninginfo?

 1. Start Isabel 6 op en ga naar het tabblad Rekeninginfo.
 2. Zet zo nodig eerst een filter op. Misschien wilt u enkel de totalen zien van enkele specifieke rekeningen in Isabel 6 en niet van alle rekeningen. Dit is zo gebeurd door eerst een filter aan te maken op al uw rekeningen. Hoe een filter aanmaken?
 3. Vink nu ‘Toon totalen’ aan bovenaan in de balk van Rekeninginfo. U kunt nu meteen de (sub)totalen bekijken en afdrukken van de saldi van alle rekeningen per bank en per munteenheid. 

Een andere filter kiezen

 1. Ga naar het tabblad Rekeninginfo.
 2. Klik op het uitklapmenu van de filter om de beschikbare filters weer te geven.
 3. Kies de gewenste filter.
  Opmerking: "Nog niet bekeken" zal als standaardfilter ingesteld staan.

Tip: U kan een standaardfilter kiezen die actief is elke keer u Rekeninginfo opent.

Raadpleeg en blader door afschriften en verrichtingen

Raadpleeg de details van een rekening (bekijk uw afschriften)

Om de details van een rekening te zien vanaf de rekeninginfo klikt u op uw rekening waarvan u de details wilt zien.

Afhankelijk van de gekozen standaardweergave van rekeninginformatie (deze kan worden ingesteld bij Voorkeuren > Rekeninginfo) ziet u:

De details van het laatst geboekte rekeningafschrift.

Alle verrichtingen voor de laatst beschikbare periode.

Klik op een verrichting om de details van die verrichting te raadplegen.

Van hieruit kunt u:

Raadpleeg de details van een transactie

 1. Van de details van een rekening (zie Raadpleeg de details van een rekening (bekijk afschriften), navigeer naar het afschrift dat de gewenste verrichting bevat (zie Ga naar een specifiek afschrift of een specifieke datum).
 2. Klik op de verrichting om de details hiervan te zien.

Opmerking: om de volledige details te zien, dubbelklik op de verrichting.

Van hieruit kunt u een rapport aanmaken van een specifieke verrichting.

Ga naar een specifiek afschrift of een specifieke datum

In de details van een rekening (zie Raadpleeg de details van een rekening (bekijk afschriften)), klik op Ga naar een specifiek afschrift of datum om een tijdlijn weer te geven. Met deze tijdlijn kunt u een specifieke datum in het verleden of een specifiek afschrift aanduiden.

Raadpleeg Intraday en Futureday

 1. Ga naar het tabblad Rekeninginfo.
 2. In de kolommen Intraday datum, Intraday-balans en future kunt u zien of er nieuwe data voor u beschikbaar is. 3. Open de details van een rekening en klik op de rechterpijl ► om het volgende afschrift te zien. De rechterpijl ► zal enkel actief zijn als er Intraday of Futureday beschikbaar is.
  In het venster kan u zien:
  • Of het gaat om Intraday of Futureday.
  • Op welk tijdstip de Intraday of Futureday is gemaakt door de bank.
  • De details van de Intraday of Futureday verrichtingen.  Opmerking: Sommige banken zenden een vrije boodschap als er geen Intraday beschikbaar was, indien er een aanvraag is geweest. Zo zullen er geen verrichtingen worden weergegeven, maar een vrije boodschap kan geraadpleegd worden door te klikken op Bekijk info in bijlage (zoals hieronder te zien is).


Maak een rapport aan

Selecteer uw rekeningen

 • Wanneer u specifieke rekeningen aanvinkt: enkel de aangevinkte rekeningen verschijnen op uw rapport.

 • Wanneer u geen rekeningen aanvinkt: alle rekeningen in de actieve filter verschijnen op uw rapport.

 • Wanneer u het vakje "alle rekeningen" in de titelbalk aanvinkt:
  Actieve filter: alle rekeningen in uw contractprofiel verschijnen op uw rapport. Het vakje in de titelbalk of individuele rekeningen uitvinken heeft geen effect op uw rapport.
  Geen filter: alle rekeningen op de huidige pagina verschijnen op uw rapport.

Rapportinstellingen opslaan

In de volgende onderdelen wordt uitgelegd hoe u verschillende types rapport van uw rekeninginfo kan aanmaken. U kan uw persoonlijke configuratie voor elk van deze onderdelen opslaan door de box 'Instellingen rapport als standaard opslaan' in de rechterbovenhoek aan te klikken. Deze instellingen worden lokaal op uw systeem opgeslagen, hierdoor is uw preconfiguratie niet beschikbaar wanneer u Isabel vanop een ander systeem gebruikt.

 

Maak specifieke rapporttypes aan

Balansoverzichtrapport

Een balansoverzichtrapport bevat een overzicht van de rekeningen samen met de rekeningbalans, afschriftnummer (als er een afschrift was voor die dag), ...

Om een balansoverzichtrapport te maken:

 1. Ga naar het tabblad Rekeninginfo.
 2. Selecteer de rekening(en) die u wilt opnemen in uw rapport. Als er geen rekeningen worden geselecteerd zullen alle rekeningen dat momenteel zichtbaar zijn in uw filter in het rapport worden opgenomen.
  TIP: door uw eigen filters aan te maken (bijvoorbeeld een filter die enkel uw spaarrekening bevat van een specifieke bank) kunt u snel rapporten aanmaken met de rekeningen die u wilt.
 3. Klik op Rapport aanmaken in het linkermenu. Het Rapport aanmaken scherm zal worden weergegeven.

 4. Zorg ervoor dat Saldo-Overzicht is geselecteerd uit de selectielijst.
  • Laatst ontvangen: zal een rapport aanmaken met een overzicht van de laatst ontvangen balansinformatie.
  • Van - Tot: zal een rapport aanmaken met een overzicht van de balansen die beschikbaar waren op en tussen de geselecteerde data voor een maximum van 3 maanden.
   TIP: Om een overzicht te hebben van de rekeningbalansen op een specifieke dag in het verleden (voorbeeld balansinformatie op 1 januari 2014), zet Van en Tot op dezelfde datum (voorbeeld 01/01/2014).
 5. U kunt de naam van het rapport wijzigen door de tekst in het veld "Rapportnaam" te wijzigen.
 6. Klik op PDF formaat,TXT formaat(csv) of XLSX formaat om uw rapport aan te vragen.
 7. Een boodschap (in de rechterhoek) zal kort verschijnen om te melden dat een rapport is aangevraagd. Van het moment dat het rapport klaar is, kunt u het downloaden in Mijn Rapporten.
Alle afschriften tussen twee datums

Een afschriftenrapport zal de details bevatten van alle afschriften (en verrichtingen) die u selecteert.

Om uw afschriftenrapport aan te maken:

 1. Ga naar het tabblad Rekeninginfo.
 2. Selecteer de rekening(en) die u wilt opnemen in uw rapport. Als er geen rekeningen worden geselecteerd zullen alle rekeningen dat momenteel zichtbaar zijn in uw filter in het rapport worden opgenomen.
  TIP: door uw eigen filters aan te maken (bijvoorbeeld een filter die enkel uw spaarrekening bevat van een specifieke bank) kunt u snel rapporten aanmaken met de rekeningen die u wilt.
 3. Klik op Rapport aanmaken in het linkermenu. Het Rapport aanmaken scherm zal worden weergegeven.
 4. Zorg ervoor dat Afschriften is geselecteerd uit de selectielijst.
 5. Kies tussen:
 6. U kunt eventueel de layout en inhoud van het rapport wijzigen bij "Kies een weergave".
 7. U kunt de naam van het rapport wijzigen door de tekst in het veld "Rapportnaam" te wijzigen.
 8. Klik op PDF formaat,TXT formaat(csv) of XLSX formaat om uw rapport aan te vragen.
 9. Een boodschap (in de rechterhoek) zal kort verschijnen om te melden dat een rapport is aangevraagd. Van het moment dat het rapport klaar is, kunt u het downloaden in Mijn Rapporten.
Rapport van een specifiek afschrift

Een rapport van een specifiek afschrift zal de details tonen van alle transacties die gebeurd zijn op een specifiek afschrift.

Om een rapport aan te maken van een specifiek afschrift:

 1. Ga naar het afschrift dat u in het rapport wilt opnemen.
 2. Klik op Rapport aanmaken in het linkermenu. Het Rapport aanmaken scherm zal worden weergegeven.

 3. U zult merken dat "Dit afschrift" als standaard geselecteerd zal zijn.
 4. U kunt eventueel de layout en inhoud van het rapport wijzigen bij "Kies een weergave".
 5. U kunt de naam van het rapport wijzigen door de tekst in het veld "Rapportnaam" te wijzigen.
 6. Klik op PDF formaat,TXT formaat(csv) of XLSX formaat om uw rapport aan te vragen.
 7. Een boodschap (in de rechterhoek) zal kort verschijnen om te melden dat een rapport is aangevraagd. Van het moment dat het rapport klaar is, kunt u het downloaden in Mijn Rapporten.
Rapport van een specifieke transactie

Een rapport van een specifieke transactie toont de details van alle transacties die gebeurd zijn op een specifiek afschrift.

Om een rapport aan te maken van een specifieke transactie:

 1. Ga naar het afschrift waarin de transactie zich bevindt.
 2. Eens gevonden, selecteer de transactie(s) die u wilt opnemen in het rapport door gebruik te maken van de keuzevakjes in de eerste kolom.
 3. Klik op Rapport aanmaken en selecteer Geselecteerde transacties in plaats van Afschriften (zoals hieronder te zien is).
 4. U kunt de naam van het rapport wijzigen door de tekst in het veld "Rapportnaam" te wijzigen.
 5. Klik op PDF formaat,TXT formaat(csv) of XLSX formaat om uw rapport aan te vragen.
 6. Een boodschap (in de rechterhoek) zal kort verschijnen om te melden dat een rapport is aangevraagd. Van het moment dat het rapport klaar is, kunt u het downloaden in Mijn Rapporten.
Overzicht Rekeninginfo (afschriften en verrichtingen raadplegen, aanmaken van rekening informatie rapporten)
760
04/02/2020