Uw rekeninginformatie, intraday of CODA ontbreekt, is onvolledig of foutief.

Document ID: 7069
Gewijzigd: 25/11/2020

Uw bank voert geen verrichtingen uit op weekenddagen en banksluitingsdagen.

Er ontbreekt een rekening
 • Een nieuwe bankrekening is pas zichtbaar na beweging op de rekening.
 • U kan steeds controleren welke rekeningen werden toegevoegd via Self Management.
 • Controleer of er een filter actief is: In het tabblad Rekeninginfo, stel de filter in op "Geen filter" om alle ingestelde filters te wissen. Controleer vervolgens opnieuw of uw rekening beschikbaar is.
 • Ververs de pagina door op F5 te drukken.
 • Indien u over veel rekeningen beschikt is het mogelijk dat deze op een volgende pagina worden weergegeven. Navigeer naar de volgende pagina indien van toepassing.
 • Stel het zoom niveau in op 100% door te drukken op het tandwiel  rechts bovenaan > In- en uitzoomen > kies hier voor 100%.
 • Neem contact op met uw bank om na te gaan of alle mandaten nog correct zijn ingesteld.

Heeft u per vergissing een rekening verwijderd ? De rekening komt automatisch terug wanneer er nieuwe rekeninginformatie beschikbaar is.

Het rekeningsaldo of de rekeningafschriften zijn niet bijgewerkt of foutief

 Wanneer een nieuwe rekening wordt toegevoegd aan uw Isabel 6 abonnement, kunt u uw rekeninginformatie niet zien zolang er geen nieuwe bewegingen op uw rekening zijn geweest. Uw rekeninginformatie zal beginnen vanaf de datum van deze eerste bankverrichting.

U ziet een globaal bedrag voor een groep van betalingen, maar niet de bedragen van de afzonderlijke verrichtingen.

Mogelijk heeft u tijdens het aanmaken van de betrokken betaling gekozen voor globale debitering. Indien de optie globale debitering ingeschakeld stond verbergt uw bank de details van de afzonderlijke verrichtingen.

Er ontbreken afschriften of verrichtingen.

Uw bank heeft deze informatie nog niet verstuurd. Contacteer uw bank.

Het rekeningsaldo, de inhoud van een afschrift of een verrichting is foutief.

Deze informatie werd verstuurd door uw bank. Contacteer uw bank om dit te controleren en te corrigeren.

U heeft uw intraday of future informatie nog niet ontvangen

Om intraday of future-informatie te ontvangen moet u eenmalig / terugkerend intraday informatie aanvragen

 • Indien u deze aanvraag reeds verstuurd hebt, kan u de pagina Rekeninginfo vernieuwen. Het icoontje bevindt zich onderaan op het tabblad Rekeninginfo.
 • Neem contact op met uw bank indien uw intraday of future informatie nog steeds niet verschijnt.
Er ontbreken CODA-bestanden of de inhoud is foutief
 • Controleer of de CODA/MT9xx reeds gedownload is. Ga naar de tab Rekeninginfo > Download van rapportbestanden. Verifieer of de Formaat filter ingesteld staat op Alles. Indien de bestanden niet beschikbaar zijn, verwijder dan het selectievakje naast Nog niet gedownload en controleer opnieuw of uw bestand beschikbaar is.
 • Contacteer uw bank, indien :
  • het CODA-bestand nog steeds ontbreekt.
  • de inhoud van het CODA-bestand onvolledig of foutief is.
Uw rekeninginformatie, intraday of CODA ontbreekt, is onvolledig of foutief.
7069
25/11/2020