Afdrukrapporten, weergave, upload en aanmaak limieten in Isabel 6

Document ID: 38884
Gewijzigd: 08/12/2020

Omschrijving:

Om een optimale performantie te kunnen garanderen voor alle Isabel 6 gebruikers, zijn er een aantal limieten ingebouwd.

Oplossing:

Limieten kunnen voor komen tijdens:

Meer geavanceerde limieten


Hoe lang bewaart Isabel rekening informatie, CODA, Verrichtingen,...?

Limieten kunnen voorkomen tijdens:

 • Raadplegen van rekeninginformatie

  Wanneer u rekeninginformatie wil raadplegen is het aantal transacties dat wordt weergegeven gelimiteerd tot de eerste 3000 transacties. Indien u meer wilt weergeven kunt u gebruik maken van de ingebouwde zoekfunctie of Isabel Offline Reporting. U kunt ook uw rapportbestanden downloaden zodat u uw rekeninginformatie kan beheren via uw boekhoudingspakket.

  Bijhorende mededeling
  Er zijn meer dan 3000 verrichtingen voor deze rekening.
  Niet alle verrichtingen worden getoond.

  Gebruik de Zoekfunctie om de juiste verrichting(en) te vinden…

 • Zoeken van rekeninginformatie

  De zoekopdracht is gelimiteerd tot een datumbereik van 12 maanden.

  De lijst met zoekresultaten is gelimiteerd tot de eerste 1000 gevonden transacties. Indien u zoekt naar een specifieke transactie kan u uw zoekopdracht verfijnen door meer of specifiekere zoekcriteria toe te voegen of door uw rapportbestanden te downloaden zodat u uw rekeninginformatie kan beheren via uw boekhoudingspakket.

  Bijhorende mededeling

  Zoekresultaten zijn gelimiteerd, alleen de eerste 1000 verrichtingen worden getoond. Geef a.u.b. meer specifieke criteria om uw zoekopdracht te verfijnen.

 • Aanmaken rapport rekeninginformatie

  Wanneer u rekeninginformatie afdrukt of exporteert, is het rapport gelimiteerd tot 10.000 transactie en mag het verschil tussen beide datums maximum 31 dagen zijn. Indien u een rapport met meer transacties of een hoger bereik wenst te maken kunt u uw aanvraag opsplitsen in meerdere rapporten, gebruik maken van Isabel Offline Reporting of uw rapportbestanden downloaden zodat u uw rekeninginformatie kan beheren via uw boekhoudingspakket.

  Bijhorende mededeling
  Het maximale toegelaten datumbereik is één maand. Selecteer een andere periode. of;

  Het maximale aantal verrichting dat afgedrukt kan worden, is overschreven. Verfijn de criteria. (10000)

 • Weergeven van verrichting details

  Wanneer u de details van een verrichting weergeeft en er zich in de groep meer dan 700 verrichtingen bevinden, is het niet mogelijk de details weer te geven van uw groep. Indien u de details wilt weergeven kan u gebruik maken van de print optie waar u meerdere verrichtingen kan weergeven of maak gebruik van uw boekhoudpakket om een rapport aan te maken van het opgeladen bankbestand.

  Bijhorende mededeling
  Bestand is te groot. De weergave beperkt zich tot het overzicht van de details.

 • Aanmaken rapport transactie details

  Wanneer u de details van een transactie afdrukt of exporteert en het totaal aantal verrichtingen van de geselecteerde bestanden meer is dan 5000 verrichtingen, zal het niet mogelijk zijn om de details weer te geven. Indien u deze details wilt weergeven kunt u uw rapport opsplitsen in meerdere rapporten of gebruik maken van uw boekhoudpakket om een rapport aan te maken van het gedownloade bankbestand.

  Bijhorende mededeling
  Uw selectie bevat te veel bewegingen (xxxx), selecteer een kleiner aantal verrichtingen. Het maximale aantal bewegingen is 5000. Of het bestand is te groot en daardoor is deze afdruk gelimiteerd tot een overzicht.

 • Weergeven van tegenpartijen

  Wanneer u een nieuwe (groep van) betaling(en) aanmaakt of uw tegenpartijen wilt beheren is het niet mogelijk om meer dan 500 tegenpartijen weer te geven. Indien u zoekt naar een specifieke tegenpartij kunt u uw zoekopdracht verfijnen of (indien u een overzicht wilt van alle tegenpartijen) de print functie gebruiken om al uw tegenpartijen te exporteren.

  Bijhorende mededeling
  U hebt te veel tegenpartijen om ineens te tonen. Gebruik het veld ''Zoeken'' voor een beperktere lijst.

  Te veel resultaten. Voer meer karakters in...

 • Aanmaken rapport tegenpartijen.

  Is het aantal tegenpartijen groter dan 500, wordt het rapport opgesplitst in bestanden met elk maximaal 500 tegenpartijen.

Meer geavanceerde limieten

 • Limieten voor de eindgebruiker in Isabel 6


  Maximale bedrag van een SEPA-betaling 999.999.999,99 EUR
  Maximale lengte van een BBAN begunstigde rekening (1) 30 tekens

  Aantal verrichtingen in een Groep van betalingen

  200

  Aantal tegenpartijen

  2000

  Aantal SEPA DD mandaten in één invorderingsgroep

  250

  Aantal SEPA DD mandaten in één groep van mandaten
  250

  Aantal SEPA DD mandaten per gebruiker

  1500

  Aantal Sjablonen van betalingsgroepen per gebruiker
  100
  (1) Tot 34 tekens met vrij formaat (bij het importeren van pain.001.001.02 met BBAN is de lengte nog steeds gelimiteerd tot 30 tekens volgens de XSD)

 • Upload uitgevoerd door de eindgebruiker


  Upload XML Credit Transfer (1)

  500.000 transacties of max 250 MB

  Bestandsnaam: harde limiet van 96 karakters, minder indien speciale karakters worden gebruikt.

  Upload SEPA Domiciliëringen

  500.000 transacties of max 250 MB

  Upload CIRI (2)

  500.000 transacties of max 250 MB

  Upload van tegenpartijen

  2.000 tegenpartijen/bestand

  (1) Omvat SEPA & non-SEPA verrichtingen. Er wordt geen onderscheid gemaakt in de gebruikte XML standaard
  (2) Omvat CIRI-FBF, CIRI-VME, CIRI-RCA & CIRI-DOM

 • Download uitgevoerd door de eindgebruiker


  Max grootte van CODA bestanden (manuele download)

  250 MB

  Max grootte van CODA bestanden (ICS of Isabel Go) 500 MB

  Max grootte van MT940X bestanden  

  250 MB
  Max grootte van XML camt 052, 053, 054 (manuele download)
  500 MB
  Max grootte van XML camt052, 053, 054 (ICS of Isabel Go) 1 GB

  Max grootte van een ongekend DIV formaat

  150 MB

  Max grootte van een gekend DIV formaat: HTML/PDF/XML

  150 MB

  Max bestanden gelijktijdig downloaden

  50

  Max grootte indien een gecombineerde download

  500 MB
Afdrukrapporten, weergave, upload en aanmaak limieten in Isabel 6
38884
08/12/2020