Verrichtingen: overzicht, details, tekenen, verzenden

Document ID: 697
Gewijzigd: 06/05/2020

 

Verrichtingen overzicht

In Verrichtingen ziet u een overzicht van alle transacties die nog niet verzonden zijn.

Toegang

Klik op de tab Verrichtingen.

Filters

Filterkeuzes laten u toe om

 • Enkel Verrichtingen te zien die aan specifieke kenmerken voldoen.
 • Het overzicht te beperken tot een specifiek ebanking contract (van toepassing wanneer minimaal 2 ebanking contracten gekoppeld zijn).
Status van een verichting

Status van een verrichting

U kunt de status van een verrichting bekijken in het overzicht (in de kolom the column Actie) of in de details van een verrichting.

Iconen Status

Waarschuwing: De gebruiker moet nog een actie ondernemen

Geweigerd: De verrichting werd geweigerd door een andere gebruiker of door Isabel 6 omwille van een fout

  Te ondertekenen: De verrichting bevat nog geen handtekening
Voldoende ondertekend: De verrichting is klaar om te worden verzonden
Onvoldoende ondertekend: Er ontbreken één of meerdere handtekeningen om de verrichting te kunnen verzenden

Een actie is in behandeling: Als u op het pictogram klikt, zult u het bericht Vernieuw om een update te krijgen van de bestandstatus zien. Klik op OK op verder te gaan.

Dringende verrichtingen

Een dringende verrichting wordt getoond door een rood uitroepteken.

 

Geüploade verrichtingen

Wanneer een verrichting of een groep van verrichtingen werd geupload geeft een icoon de oorsprong van het bestand weer.

Icon Origin

Het bestand is geüpload met een browser.

Het bestand is geüpload met Isabel GO.

Het bestand is geüpload door Isabel Corporate Synchronizer.
Het bestand is geüpload met Telelink.
Enveloppen

Verrichtingen kunnen toegewezen zijn aan een envelop. De kleur van de envelop kan de status weergeven van alle verrichtingen in de envelop:

 • Groene envelop: all transacties zijn voldoende ondertekend
 • Blauwe envelop: all transacties zijn klaar om te worden ondertekend
 • Oranje envelop: all transacties zijn reeds getekend maar nog onvoldoende ondertekend
 • Gele envelop: all transacties staan in de ONVOLLEDIGE status (bv. een upload voorwaarde aanvaarden)
 • Rode envelop: all transacties hebben een FOUT status
 • Witte gearceerde envelop: de transacties hebben een verschillende status
Details van een verrichting

klik op de lijn van de verrichting waarvan u de details wil bekijken

Doorheen verrichtingen bladeren

Bovenaan rechts in het schern verrichtinggegevens brengen navigatieknoppen u naar de eerste / vorige / volgende / laatste verrichting binnen de actieve filter en gekozen envelop.


Audit trail (activiteitshistoriek) van een verrichting

De audit trail toont de stappen ondernomen op een verrichting (uploaden, aanmaken, wijzigen, tekenen, verzenden, ...)

 • klik in de verrichtingsdetails op de knop Historiek audit trail.
Een rapport aanmaken

Verrichtingsrapporten bevatten overzichten, details of samenvattingen van geselecteerde verrichtingen in PDF of TXT formaat. Het PDF-document kan verwerkingsgegevens van verrichtingen tonen. Het tekstbestand heeft een csv-structuur, en kan worden geïmporteerd in een spreadsheet of een database. 

 1. Selecteer de verrichtingen die u wenst te zien in uw rapport.
 2. Klik op Rapport aanmaken onder Acties in het Navigatiepaneel.
 3. Selecteer uw rapporttype:
  • Overzicht
   • Totalen toevoegen *
  • Details
   • Verwerkingsgegevens toevoegen *
   • Begin nieuwe pagina per bestand *
   • Sorteren *
  • Samenvatting
 4. Selecteer het rapportformaat : PDF of TXT(csv)
 5. Wanneer het rapport klaar is kan het worden gedownload door Mijn Rapporten te openen in de navigatiebalk bovenaan.

*: opties enkel van toepassing op PDF rapporten.

Meer informatie: Rapporten plannen, downloaden en importeren in een spreadsheet.

Verrichtingen beheren
Enveloppen gebruiken

Enveloppen kunt u gebruiken zoals mappen om eenvoudig het verrichtingenoverzicht op te kuisen. Doe dit door verschillende verrichtingen te selecteren en vervolgens Toewijzen aan envelop te selecteren. U kunt deze bijvoorbeeld toewijzen op basis van status (ondertekend, te ondertekenen), per ondertekenaar (Gebruiker X moet tekenen),...

De kleur van de envelop is gebaseerd op de status van alle verrichtingen in de envelop:

 • Groene envelop: all transacties zijn voldoende ondertekend
 • Blauwe envelop: all transacties zijn klaar om te worden ondertekend
 • Oranje envelop: all transacties zijn reeds getekend maar nog onvoldoende ondertekend
 • Gele envelop: all transacties staan in de ONVOLLEDIGE status (bv. een upload voorwaarde aanvaarden)
 • Rode envelop: all transacties hebben een FOUT status
 • Witte gearceerde envelop: de transacties hebben een verschillende status

Een verrichting aan een envelop toevoegen

 1. Selecteer de verrichting(en) die u aan een envelop wilt toevoegen
 2. In de rechter bovenhoek, klik op Toewijzen aan envelop
 3. Het venster Geselecteerde verrichtingen toewijzen aan verschijnt:
  • Kies een bestaande envelop uit de lijst
  • Of maak een nieuwe envelop aan, door onder Een nieuwe envelop aanmaken een naam in te vullen en klik op Een envelop aanmaken. Als u geen naam ingeeft zal de naam van de envelop "Envelop van user name (datum en tijd)"

Note: alhoewel er geen beperking is, wordt het aangeraden om maximaal 100 verrichtingen in een enkele envelop te bewaren

Een verrichting verwijderen uit een envelop

 1. Selecteer de transactie die u wenst te verwijderen uit de envelop
 2. Klik op Remove from envelope. In case you want to assign it to another envelope, you do not need to remove it first from the current envelope

Hernoemen van een envelop

 1. In de lijst met verrichtingen, druk op de huidige naam van de envelop
 2. Een tekstveld zal worden weergegeven waar u de naam kan wijzigen
 3. Druk op ENTER om de wijziging door te voeren
Een verrichting wijzigen

Kies in de verrichtingsdetails voor Verrichting(en) wijzigen in het linker navigatiemenu.

Opmerking: Opgeladen bestanden (aangemaakt door een boekhoud- of ERP-applicatie) kunnen niet worden gewijzigd. Als u dit type verrichtingen wenst te wijzigen, dan kunt u dit met uw boekhoud- of ERP-applicatie en upload het bestand opnieuw.

De integriteit van een geüpload bestand controleren

Wanneer een bankbestand wordt geüpload, berekent Isabel 6 een unieke hash. Tijdens het tekenproces wordt de inhoud en integriteit van het bestand gegarandeerd door deze hash. U kunt uw IT-afdeling vragen deze hash te berekenen om deze te vergelijken met de hash die wordt weergegeven in het detailscherm en op het handtekeningscherm. Op deze manier kunt u verzekeren dat het bestand dat u ondertekent identiek is aan wat u in uw boekhoudpakket heeft aangemaakt.

Meerdere verrichtingen tekenen

U kunt niet meer verrichtingen selecteren dan beschikbaar in weergave. U kunt verrichtingen aan een envelop toevoegen of het aantal verrichtingen verhogen onderaan het weergegeven venster

Een ondertekenaar uitnodigen

Wanneer een potentiële ondertekenaar wordt uitgenodigd, dan ontvangt deze een bericht om hem te informeren dat een verrichting klaar is om te ondertekenen.

Om potentiële ondertekenaars uit te nodigen heeft u de module MultiSign nodig. de ondertekenaar hoeft zelf hiervoor niet ingeschreven te zijn op de Multisign module.

 1. Open Details weergeven van een verrichting
 2. In de linker navigatiemenu, kies Verwerkingsopties wijzigen
 3. in de Verwerkingsopties, selecteer de Potentiële ondertekenaars en gebruik de pijltjes knop om deze toe te voegen aan de Uit te nodigen ondertekenaar(s)
Een verrichting weigeren of een wijziging aanvragen

Als ondertekenaar heeft de optie om een wijziging aan te vragen en het ondertekenen te weigeren.

 1. Open Details weergeven van een verrichting
 2. Klik op Wijziging aanvragen in het linker navigatiemenu
 3. Bepaal de reden voor het weigeren van de verrichting

Zodra een verrichting is geweigerd door een ondertekenaar, dan krijgt deze de status Geweigerd . Open Details weergeven om de reden van de weigering te zien en door welke gebruiker. Kijk in de Historiek audit trail wanneer de weigering gebeurde.

Opmerking: Als een verrichting werd geweigerd kan het niet meer aangepast worden. De verrichting moet opnieuw aangemaakt of opgeladen worden.

Verrichtingen verzenden
 1. Selecteer de verrichtingen die u wenst te verzenden
 2. Klik op Verzenden in het linker navigatiemenu

Als de verrichtingen nog niet getekend zijn, dan wordt dit nu gevraagd.

Een verrichting hergebruiken, kopiëren of klonen
 1. Klik in het linker navigatiemenu op Details weergeven van uw verrichting
 2. Selecteer vervolgens Verrichting(en) klonen in het linker navigatiemenu 
 3. Klik OK bij de melding dat de uitvoerdatum en klantenreferentie werd bijgewerkt
 4. De nieuwe verrichting word vervolgens getoond om eventuele aanpassingen uit te voeren
Verrichtingen verwijderen
 1. Selecteer de verrichtingen die u wilt verwijderen
 2. Selecteer Verwijderen in het linker navigatiemenu
Verrichtingen: overzicht, details, tekenen, verzenden
697
06/05/2020