Hoe kunt u uw tegenpartiijen of begunstigden beheren (aanmaken, delen en verwijderen van tegenpartijen)

Document ID: 990
Gewijzigd: 25/11/2020
Toegang

ga naar de tab Verrichtingen en klik in het linker navigatie menu op Tegenpartijen

Gedeelde en persoonlijke tegenpartijen
Waarom tegenpartijen delen ?

Tegenpartijen delen laat u toe om uw tegenpartijen beschikbaar te maken voor alle personen waar u via een ebanking contract mee verbonden bent. Wanneer u deelt, zijn andere personen in staat betalingen aan te maken aan de hand van uw gedeelde tegenpartijen.

Vereisten voor het delen van tegenpartijen
 • Minstens 1 persoon dient ingeschreven te zijn op de module MultiSign. Deze persoon kan de tegenpartijen delen en gedeelde tegenpartijen persoonlijk maken.
 • Iedereen binnen hetzelfde ebanking contract, kan een gedeelde tegenpartij selecteren in een betalingswizard.
 • Alleen personen met de module MultiSign kunnen een gedeelde tegenpartij wijzigen en bewaren.
Beheren van een tegenpartij
Tegenpartijen zoeken

U kunt een specifieke tegenpartij opzoeken via het zoekveld links bovenaan. In dit veld, kunt u zoeken op naam of op de alias van uw tegenpartij.

Klik in de lijst met zoekresultaten op de naam van de tegenpartij om de details weer te geven.

TIP: Bij het zoeken kan u gebruik maken van volgende wildcards :

 • * om verschillende onbekende karakters te vervangen
 • ? om één enkel onbekend karakter te vervangen
Invoeren of wijzigen van een tegenpartij

Een individuele tegenpartij kan verschillende rekeningnummers uit hetzelfde land bevatten. Hiervoor hoeft u niet telkens een afzonderlijke tegenpartij aanmaken.

 1. Zoek de tegenpartij op als u deze wenst aan te passen, of klik in Verrichtingen > Tegenpartijen Beheren op Nieuwe Tegenpartij in het linker navigatiemenu.
 2. Voer uw tegenpartij in, of breng wijzigingen aan.
  Belangrijke velden:
  • Alias: een (interne) zoeknaam voor uw tegenpartij. Als deze leeg blijft, dan wordt de (officiële) naam uit contactgegevens aan de rechterzijde overgenomen.
  • Land rekening: kies hier het land van de rekeningen. Een individuele tegenpartij kan meerdere rekeningen bevatten uit hetzelfde land. Dit veld kan niet worden gewijzigd als de tegenpartij reeds een rekening heeft.
  • Naam: De (officiële) naam van de tegenpartij. Deze zal in alle toekomstige transacties, die u met deze tegenpartij aanmaakt, gebruikt worden.
  • Adres: het adres van uw tegenpartij. Deze zal in alle toekomstige transacties, die u met deze tegenpartij aanmaakt, gebruikt worden. De opmaak van de velden is afhankelijk van het gekozen land.
 3. Klik Aanmaken (of Opslaan, wanneer u een bestaande tegenpartij wijzigt) om uw tegenpartij te bewaren.
 4. Nu kunt uw rekeningnummer(s) toevoegen aan uw tegenpartij.
Een rekeningnummer toevoegen of wijzigen

Een rekeningnummer kan enkel toegevoegd worden aan een bestaande tegenpartij. Zie Aanmaken van een nieuwe tegenpartij om een tegenpartij aan te maken.

 1. Zoek de tegenpartij waaraan u het rekeningnummer wilt toevoegen.
 2. In de details van de tegenpartij, klik op een bestaande begunstigde rekening of klik op de Toevoegen knop.
  Opmerking: de optie Debiteuren domiciliëringsnummers worden enkel gebruikt voor Belgische domicilieringen in het oude formaat (DOM80 oud formaat), deze zullen niet meer gebruikt worden.
 3. Geef de gewenste gegevens in of pas deze aan.
  • Afhankelijk van het land van de rekening zijn de beschikbare velden verschillend.
  • Als u de naam van de bank in plaats van de BIC heeft, kunt u klikken op Zoeken en de Naam Bank optie gebruiken (dit is soms verreist voor NON-SEPA betalingen).
  • Gebruik de velden "Standaardwaarden" om een standaard bericht aan een begunstigde of een bedrag te registreren.
Een tegenpartij of een rekeningnummer verwijderen
 1. Zoek een tegenpartij die u wilt verwijderen of waarvan u een rekeningnummer wilt weghalen.
 2. In de details van een tegenpartij:
  • Kies Tegenpartij verwijderen in het linker navigatiemenu.
  • In Rekeningen, selecteer de rekeningen en klik op de Verwijderen knop.
Een rapport met tegenpartijen maken

U kunt een rapport maken van alle tegenpartijen of van bepaalde geselecteerde tegenpartijen.

 1. Selecteer de tegenpartijen die u in het rapport wenst (of selecteer niets om alle tegenpartijen te verkrijgen).
 2. Klik op Rapport aanmaken in het linker navigatiemenu.
 3. Kies tussen Overzicht/Details van de (geselecteerde) tegenpartijen of Details van alle tegenpartijen.
 4. Kies tenslotte PDF of TXT formaat voor het rapport.

Opmerking: wanneer TXT formaat wordt gebruikt kan het scheidingsteken verschillen, dit is afhankelijk van uw instellingen in Voorkeuren.

Tegenpartijen delen, of het delen van een tegenpartij stoppen.

in het scherm tegenpartijen beheren

één tegenpartij

 1. Zoek de tegenpartij op.
 2. In de details van de tegenpartij, kies een optie:
  • Persoonlijk: Enkel u kunt deze tegenpartij gebruiken en aanpassen.
  • Gedeeld: Selecteer de eBanking contracten met welke u uw tegenpartijen wil delen.
   

alle tegenpartijen

 1. Klik op Alle tegenpartijen delen, in het linker navigatiemenu
 2. De volgende opties worden getoond.
  • Alles delen: Dit zal al uw tegenpartijen delen met alle voor u toegankelijke eBanking contracten.
  • Enkel delen van de tegenpartijen die al werden gedeeld: Dit zal ervoor zorgen dat alle reeds gedeelde tegenpartijen nu ook met uw nieuwe toegevoegde eBanking contracten gedeeld zullen worden.

tijdens het invoeren van een verrichting

tijdens het uploaden van tegenpartijen

Tegenpartijen importeren en exporteren
Tegenpartijen exporteren

De gegevens van uw tegenpartijen kunnen niet rechtstreeks vanuit Isabel 6 worden getransfereerd naar andere eBanking platformen (van partnerbanken zoals Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC, ING,...) of financiële applicaties zoals ERP software of boekhoudpakketten.

Er zijn echter wel 2 manieren om de gegevens van uw tegenpartijen te exporteren uit Isabel 6:

 1. In het scherm Tegenpartijen beheren klikt u boven de lijst op Rapport aanmaken, vervolgens kiest u TXT Formaat.

 2. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant, kan Isabel Group een export van de gegevens van de tegenpartijen aanleveren in een XLSX bestand. Isabel Customer Care kan u niet bijstaan om deze gegevens te importeren in een externe applicatie. Dit is een betalende dienst, dewelke rechtstreeks aan de klant zal worden gefactureerd middels het Isabel factuur. Indien u gebruik wenst te maken van deze dienst, gelieve dan contact op te nemen met Isabel Customer Care.
Overdracht van tegenpartijen naar een andere gebruiker / een ander abonnement.

Gelieve in dit geval de Isabel Customer Care te contacteren. Vraag hen om uw tegenpartijen naar een andere gebruiker over te zetten. Dit kan een andere gebruiker in hetzelfde abonnement zijn (bv. bij het veranderen van een gebruiker) of in een ander Isabel 6-abonnement (bij een migratie naar een andere abonnement).

Het is ten zeerste aangeraden deze overdracht aan te vragen vóór het verwijderen van de originele gebruiker of contract.

Wat gebeurt er met de tegenpartijen als een gebruiker uit uw abonnement verwijderd wordt
Probleemoplosser
De tegenpartij is niet terug te vinden in het tegenpartijen beheer

Indien u een tegenpartij niet terugvindt, gelieve dan na te kijken of u in de betalingswizard deze tegenpartij kunt gebruiken. Als dit lukt en u kunt uw tegenpartij wel gebruiken maar niet terugvinden in het beheer van tegenpartijen, dan is deze hoogst waarschijnlijk gedeeld en bent u zelf niet ingeschreven in de module MultiSign.

Wanneer u wijzigingen wenst aan te brengen aan deze tegenpartij, dan kunt u inschrijven op MultiSign of vragen aan een gebruiker die hier al over beschikt, of hij deze aanpassingen wilt uitvoeren.

Mededeling "U hebt te veel tegenpartijen om ineens te tonen. Gebruik het veld ''Zoeken'' voor een beperktere lijst"

Deze boodschap wordt weergegeven wanneer er te veel tegenpartijen zijn om weer te geven. Beperk in dit geval uw zoekcriteria om te zoeken in uw tegenpartijen.

Waarschuwing "De geselecteerde tegenpartijen kunnen niet worde verwijderd. Ten minste een van hen wordt gedeeld met een ander contract waarvoor u niet de aangewezen beheersrechten hebt."

U probeert een tegenpartij te verwijderen die door één van uw collega's eveneens gedeeld wordt met collega's waar u niet rechtstreeks mee in contact staat. Wanneer u dit risico begrijpt, kan u in het detail van de tegenpartij de toegangsrechten beperken tot persoonlijk, en alsnog de tegenpartij verwijderen.

Hoe kunt u uw tegenpartiijen of begunstigden beheren (aanmaken, delen en verwijderen van tegenpartijen)
990
25/11/2020