Hoe verrichtingen ondertekenen?

Document ID: 917
Gewijzigd: 13/06/2019
 1. Selecteer in het overzichtscherm verrichtingen de verrichtingen die u wilt ondertekenen.
 2. Klik in het navigatiepaneel aan de linkerzijde onder Acties op Tekenen.
  Opmerking: Wanneer u niet voor tenminste één geselecteerde verrichting over voldoende tekenmachtiging beschikt is de link Tekenen inactief.
 3. Een overzichtsvenster toont de verrichtingen die u gaat ondertekenen. De referentiecode (in dit voorbeeld PLUM 015 NORTH SYLVAN) vertegenwoordigt deze lijst met verrichtingen.
 4. Controleer de rekeningnummers, hash-codes en bedragen.
 5. Bent u akkoord met de inhoud van het overzicht, onthoudt u de referentiecode en klikt u op Tekenen.
 6.  Een pop-upvenster herhaalt de referentiecode en de samenvatting.
 7. De kaartlezer biept 3 keer om u attent te maken op het tekenen van verrichtingen.
 8. Controleer of de referentiecode in het tekenvenster correct is.
 9. Voer uw pincode in met de Isabel-kaartlezer en bevestig. Uw handtekening wordt toegevoegd aan de verrichtingen en u keert terug naar het transactieoverzicht.
Hoe verrichtingen ondertekenen?
917
13/06/2019