Hoe een betaling invoeren

Document ID: 20867
Gewijzigd: 26/10/2021
Toegang
 1. Kies de tab Verrichtingen.
 2. Selecteer Betaling uit het linker navigatie menu.

Opdrachtgevende rekening en munteenheid

In betalingsgegevens, selecteert u uit de dropdown lijst de gewenste rekening bij Alias van de opdrachtgever. U kan hier ook een opzoeking doen op basis van de rekeninghouder, rekeningnummer of de alias (hoe aliassen instellen).  

Munt van de rekening : Wanneer u een rekening gebruikt met meerdere deviezencompartimenten (multi-currency of multi-deviezenrekeningen), kan u hier het gewenste compartiment van deze rekening kiezen.

Begunstigde
Een begunstigde uit lijst kiezen

U kan uw begunstigde zoeken door de eerste letters te typen van de alias, rekeningnummer of naam in het betreffende veld. Eens u de begunstigde gevonden hebt, gelieve na te gaan of alle vereiste velden zijn ingevuld.

In het geval de begunstigde meerdere rekeningnummers heeft, zal u hem moeten kiezen uit de lijst.

TIP: U kan de begunstigde rechtstreeks wijzigen vanuit de betalingswizard (aangepast velden zullen in italic getoond worden). U kan er ook voor kiezen om de begunstigde niet aan te passen door de optie "Deze begunstigde aanpassen" niet te selecteren.

Een nieuwe begunstigde invoeren

Vul de vereiste velden in gebaseerd op de informatie dat u heeft omtrent de begunstigde. Klik op de link Meer om het adres van de begunstigde te vervolledigen.

 • Alias: een makkelijk te onthouden naam van uw begunstigde. Dit is niet zichtbaar voor uw begunstigde.
 • Land van rekening: het land van de rekening van de begunstigde.
 • Rekeningnummer: het rekeningnummer van uw begunstigde. Een IBAN is wenselijk voor een SEPA betaling. Voor NIET-SEPA betalingen kan u kiezen om een ander formaat te gebruiken door "Formaat rekening wijzigen" te selecteren.
  Een IBAN moet in de IBAN registery aanwezig zijn en voldoen aan een validatiecontrole om geldig te zijn.
 • BIC: de identificatiecode van de bank voor uw begunstigde. 
  • De clearing code, ook wel als gekend als de routing code, wordt gebruikt bij transacties naar een niet-IBAN rekening, of bij gebruik van bank formaten waarin lokale rekeningnummers worden gehanteerd. In deze gevallen kan het gebruik van een clearing code aangewezen zijn. In de Isabel betalingswizard kunnen deze apart worden ingegeven voor de volgende landen: Oostenrijk (AT), Australië (AT), Canada (CA), Zwitserland (CH), Duitsland (DE), Spanje (ES), Verenigd Koninkrijk (UK), Guernsey (GG), Jersey (JE), Ierland (IE), Italië (IT), San Marino (SM) en de Verenigde Staten (US). In de betalingswizard dient deze code in een afzonderlijk veld te worden ingegeven, net voor of achter het lokaal rekeningnummer. Hierbij wordt de clearing code gevalideerd.

   Enkele andere landen maken eveneens gebruik van een clearing code, maar deze kunnen niet in een apart veld worden ingegeven. Het betreft hier de volgende landen: China (CN), Griekenland (GR), Hongkong (HK), India (IN), Japan (JP), Nieuw-Zeeland (NZ), Polen (PL), Portugal (PT), Rusland (RU), Zweden (SE), Singapore (SG), Thailand (TH), Taiwan (TW) en Zuid-Afrika (ZA). Clearing codes van deze landen moeten in hetzelfde veld worden ingegeven als het lokaal rekeningnummer. Hierbij maakt het niet uit of deze voor of na het rekeningnummer worden geplaatst. Hierdoor dient de bank deze wel manueel van elkaar te scheiden en valideren. Gelieve uw bank te contacteren voor verdere details hieromtrent.

   Isabel is echter in staat om de clearing codes van alle hierboven vermeldde landen te valideren, indien een upload bestand met formaat Pain 001.001.03 wordt gebruikt!
 • Naam en adres: de naam en het adres van de begunstigde. Dit is zichtbaar voor uw begunstigde.

Opmerking: wanneer u klikt op Voltooien of Nieuwe betaling, worden uw ingegeven waarden gevalideerd. De rand van foutief ingegeven velden zal rood gekleurd worden en een boodschap zal aangeven wat fout is.

TIPS:

 • U kunt de standaardmunt voor alle nieuwe betaling configureren in Voorkeuren > Transacties.
 • Indien u wijzigingen uitvoert op een bestaande tegenpartij (gewijzigde waardes worden in cursief weergegeven) zullen deze wijzigingen standaard opgeslagen worden bij het voltooien van de betaling. Indien u de wijzigingen niet wilt bewaren, kan u de optie "Bijwerken van deze begunstigde" uitschakelen.

Een eigen rekening als begunstigde

Kies Eigen rekening in het geval u een betaling wilt aanmaken met een eigen rekening als begunstigde.

Deze lijst wordt aangevuld door uw banken. In het geval dat één van de rekening ontbreekt of niet correct is, gelieve dan de bank van de begunstigde rekening te contacteren.

Een begunstigdenrekening zonder IBAN nummer

Maak een betaling naar de Verenigde Staten d.m.v. Fedwire of naar een begunstige zonder IBAN

Bekijk de video

Een valutatransactie naar dezelfde rekening
Betalingsgegevens

Bedrag en transactiemunt
 • Voer het bedrag in dat u wilt overmaken. Voor de Euro is het bedrag beperkt tot 999.999.999,99. Andere munten kunnen andere limieten hebben.
 • Kies de munt van uw betaling. In het geval de munt verschillend is van de munt van uw opdrachtgevende rekening, kan u  bijkomende betaalgegevens specificeren.
  Sommige banken hebben specifieke vereisten bij het overschrijven naar multi-deviezenrekeningen. Contacteer uw bank indien u hier meer informatie over wenst.

TIP: U kan ervoor kiezen om dit bedrag te bewaren door de optie Deze begunstigde bijwerken aan te duiden en daarnaast de optie Bewaar dit bedrag als standaard aan te duiden.

Wisselkoers

Wisselkoersen worden weergegeven wanneer de transactievaluta verschilt van de valuta van de opdrachtgevende rekening.

Uw bank biedt real-time wisselkoersen aan.

De bank toont de toepasselijke wisselkoers op moment van aanvraag.

Wanneer van toepassing, kan u op Vind de beste tarieven klikken om te vergelijken met andere wisselkoersoffertes.

Selecteer Houd deze wisselkoers om de huidige wisselkoers te behouden of kies Service toevoegen wanneer u een bank aan uw abonnement wenst toe te voegen.

Klik om Sluiten om terug te keren naar de betaling.

 

Uw bank biedt geen real-time wisselkoersen aan.

Wanneer van toepassing, kan u op Vind de beste tarieven klikken om te vergelijken met andere wisselkoersoffertes.

Klik op Service Toevoegen wanneer u een bank aan uw abonnement wenst toe te voegen.

Klik om Sluiten om terug te keren naar de betaling.

 

Als er geen wisselkoers bij de bank kan worden opgehaald, wordt u geinformeed over de reden:

 • Kon de wisselkoers niet ophalen. Het valutapaar wordt niet ondersteund.
  • Deze bank biedt geen wisselkoers voor het opgegeven valutapaar.
 • Kon de wisselkoers niet ophalen. De minimale tegenwaarde is niet bereikt.
  • Het betalingsbedrag is te laag om een offerte voor te stellen.
 • Kon de wisselkoers niet ophalen. De beurs is momenteel gesloten.
  • Buiten de openingstijden van de beurs is het niet mogelijk om een offerte van deze bank te krijgen.
 • Kon de wisselkoers niet ophalen. De dienst is momenteel niet beschikbaar. Gelieve later opnieuw te proberen.
  • Door een technisch probleem is het op dit moment niet mogelijk om een offerte aan te vragen.
Uitvoeringsdatum

De standaard uitvoeringsdatum voor een nieuwe of een gekloonde betaling is vandaag.

Uw bank bepaalt tot welke datum in de toekomst betalingsverzoeken kunnen worden ingeoerd. Neem contact op met uw bank voor meer informatie.

Bericht aan de begunstigde of gestructureerde mededeling

Geef een vrije mededeling, of een gestructureerde Belgische of Europese mededeling in (wanneer u een transactie aan het encoderen bent met behulp van het toetsenbord, kan u wisselen tussen deze opties door middel van de pijltjestoetsen op uw toetsenbord, daarna kan u via de Tab-toets door gaan naar het eigenlijke veld waar de mededeling wordt ingevoerd).

TIP: U kan deze mededeling bewaren door Update deze begunstigde te selecteren, en vink daarna de optie Bewaar deze mededeling als standaard aan.

Klantenreferentie (of end to end mededeling)

Geef een klantreferentie in of gebruik de standaard toegekende ID. Dit wordt gebruikt om uw betaling te traceren in uw boekhoud- of ERP-pakket. Zowel uw begunstigde als uzelf zullen deze ID kunnen zien.

Dit is een verplicht veld.

Bijkomende betaalgegevens

Eens de betaalgegevens zijn ingegeven kan u ervoor kiezen om bijkomende betaalgegevens te definiëren. Klik op Definiëren van bijkomende betaalgegevens teneinde de bijkomende opties te zien betreffende de uitvoering van uw betaling.

 • Reden van betaling: Definieer de reden van uw betaling (bijvoorbeeld loon, taksen, schatkist, ...).
 • Betaling met hoge prioriteit aanmaken: Vink 'Dringend' aan om een betaling met hoge prioriteit aan te maken. Gelieve uw bank te contacteren voor meer informatie over mogelijke bijkomende kosten.
  Bekijk de video
 • NIET-SEPA velden: Wanneer een betaling geklasseerd staat als NIET-SEPA zullen bijkomende velden beschikbaar zijn terwijl u de bijkomende betaalgegevens configureert.

  • Kostentoewijzing: kiezen wie de kosten draagt van de betaling.
   De beschikbare opties voor kostentoewijzing zijn afhankelijk van het betalingstype:
   • SEPA-betaling: er zijn geen kosten.
   • Non-SEPA-betaling: Bij betalingen in een valuta van, en tussen banken binnen de Europese economische ruimte...
    • Is de optie "alle kosten voor voor begunstigde" niet toegestaan.
    • Zijn kosten altijd gedeeld, indien er geen muntconversie plaatsvindt.
  • Kostenrekening: indien de kostentoewijzing is ingesteld op "Gedeelde kosten" of "Alle kosten voor opdrachtgever", zal er een kostenrekening moeten ingevuld worden. In het geval dat u een verschillende rekening neemt dan de opdrachtgevende rekening, zorg er dan voor dat uw bank dit ondersteunt.
   Tip: U kan een standaard kostenrekening instellen in Voorkeuren > Verrichtingen.
  • Kies wisselopties
   • Betalingswijze: Kies om het gewenste bedrag te betalen in de geconfigureerde munteenheid of om te betalen in de tegenwaarde van dat bedrag (munteenheid van de opdrachtgevende rekening) in de gewenste munteenheid.
   • Wisselmethode: laat dit veld leeg of selecteer de optie De wisselkoers is deze zoals bepaald door het contractnummer, waarbij u een specifiek contractnummer moet kiezen.
  • Definieer Bericht aan de opdrachtgevende of the begunstige bank: Specificeer een bericht aan de opdrachtgevende of de begunstigde bank.
  • Definieer BIC van de intermediaire bank: Specificeer een BIC voor de intermediaire bank
Geavanceerde verwerkingsopties

Klik op Instellen geavanceerde verwerkingsopties.

 • Deel de transactie met alle gebruikers in hetzelfde ebankingcontract: deel de transactie met iedereen in een Isabel 6-abonnement dat toegang heeft tot het eBanking-contract.
 • Automatisch verzenden indien voldoende ondertekend: wanneer de transactie voldoende ondertekend is, zal Isabel de transactie automatisch verzenden naar uw bank. Deze optie is enkel beschikbaar indien u heeft ingetekend op de module MultiSign.
  Enkel de persoon die de betalingen aanmaakt of uploadt moet zich inschrijven op de module Multisign om de functie Automatisch verzenden indien voldoende ondertekend te kunnen gebruiken.

Potentiële ondertekenaars uitnodigen

Wanneer u potentiële ondertekenaars uitnodigt, zal de uitgenodigde gebruiker een e-mail krijgen (enkel indien de ondertekenaar zijn e-mail adres heeft ingegeven in Voorkeuren > Algemeen) dat hem informeert dat er een transactie klaar is om te ondertekenen.

Om potentiële ondertekenaars uit te nodigen, moet u ingetekend hebben op de module MultiSign. De ondertekenaar moet niet ingetekend hebben op de module MultiSign.

Meer informatie:

Zijn instantoverschrijvingen mogelijk in Isabel 6?

Voorlopig ondersteunt Isabel 6 de functie nog niet om instant betalingen in te leiden.

Probleemoplosser:

BIC of naam bank verplicht

When you receive this error, you have to fill in a valid BIC or bank name. Please take the following steps:
 

 • Click on the Search button next to the BIC field • Choose one of the appropriate options you can fill in, the BIC or Bank name:

 • Click on OK and continue your transaction.
Hoe een betaling invoeren
20867
26/10/2021