Het Isabel programma vindt geen kaartlezer

Document ID: 43048
Gewijzigd: 25/10/2019

Oplossing:

Hieronder vindt u een aantal stappen. Overloop deze één voor één in de aangegeven volgorde.
Indien het probleem hiermee niet verholpen is, controleer of de kaartlezer herkend wordt door uw computer.
Wanneer u alle stappen overlopen heeft, en het probleem is niet verholpen, contacteer Isabel Customer Care.

 

 1. Controleer of de Isabel kaartlezer is aangesloten en of de tekst 'Welcome' op het scherm van de kaartlezer wordt weergegeven.
 2. Ontkoppel de kaartlezer en sluit deze opnieuw aan op een een andere USB poort.
 3. Koppel de USB kabel los van de kaartlezer zelf en sluit vervolgens de kabel opnieuw aan op de kaartlezer.
 4. Voor Windows: Rechterklik in Apparaatbeheer op een categorie (eender welke) en kies "Zoeken naar gewijzigde apparaten" (Hiervoor moet u over administratorrechten beschikken).
 5. Herstart de computer.

 

Controleer of de kaartlezer wordt herkend door uw computer

Open Apparaatbeheer door de toetsenbordcombinatie  in te drukken. In het venster Uitvoeren, typ "devmgmt.msc" en druk op Enter.

Zoek de Isabel kaartlezer (APG8201) in het apparaatbeheer:

APG8201 staat in de categorie Smartcardlezers en het pictogram bevat een geel uitroepteken

 

Uw Windows systeem is niet bijgewerkt of bevat onjuiste informatie.

Open de APG8201 SmartCard lezer eigenschappen in het apparaatbeheer. Gedetailleerde informatie over het probleem is beschikbaar bij de apparaatstatus. Informeer uw IT verantwoordelijke dat uw Windows systeem hersteld kan worden door één van de volgende opties:

 • Open Windows Update and installeer beschikbare updates.
 • Gebruik systeemherstel om het systeem te herstellen naar een datum voor het probleem optrad.
 • Open de opdrachtprompt en voer het commando SFC /SCANNOW uit.
 • Herinstalleer uw PC.
APG8201 staat in de categorie Smartcardlezers en het stuurprogramma is correct geïnstalleerd.


Controleer het versienummer van het stuurprogramma
 • Onder Smart Card Readers, kiest u APG8201 Smart Card Reader.
 • Open de tab Stuurprogramma.
 • Controleer de Stuurprogrammaversie.  
 • De meest recente versie verschaft door de fabrikant is 4.3.1.0

De driver versie moet minimaal 4.2.6.0 zijn. Als u een lager versienummer heeft, download en installeer dan een ondersteunde versie.

Als u al een stuurprogramma versie heeft tussen 4.2.6.0 en 4.3.1.0, moet u het stuurprogramma verwijderen, een ondersteunde versie downloaden en opnieuw installeren.

 • Het stuurprogramma verwijderen:
  • Klik op de knop Apparaat Verwijderen
  • Vink de optie Stuurprogramma voor dit apparaat verwijderen aan.
  • Klik op Verwijderen.
  • Wanneer het verwijderen voltooid is, koppelt u de kaartlezer af en terug aan. Het vorige stuurprogramma wordt geïnstalleerd. (Installatieprogramma wanneer de installatie niet automatisch start)
  • Contacteer uw systeembeheerder wanneer opnieuw een foute versie geïnstalleerd wordt, om de installatie van niet ondersteunde stuurprogramma's te voorkomen.
Controleer de Smart Card Service (ScardSvr)
 1. Druk op . In het venster Uitvoeren typ services.msc en druk op Enter.
 2. Dubbelklik SmartCard.
  Het venster Eigenschappen voor SmartCard verschijnt.
 3. In het onderdeel Opstarttype, selecteer Automatisch.


 4. Verifiëer de 'Service status' indien de status niet 'gestart' is, klik op Start*. Als de service gestart is, gaat u naar stap 5.
 5. Klik op de knop Toepassen.
 6. Klik op OK.

 

 

Mogelijke foutboodschap bij het starten van de Smart card service.

Opgelet: deze fouten worden veroorzaakt door Windows. U kan hiervoor uw IT-dienst raadplegen. De onderstaande artikels geven een mogelijke oplossing weer.

 • "Error 1083: Het programma waarin deze service wordt uitgevoerd, brengt de service niet tot uitvoer."
  Installeer in dit geval de Smart Card Service (ScardSvr).

 • "Error 1053: De service heeft de start- of stuuropdracht niet op de juiste wijze beantwoord."; OF "Kan de Taak-Service op de lokale computer niet starten."
  U vindt de oplossing van dit probleem in artikel Q886695 van de Microsoft Knowledge Base

 • "Error 1075: de afhankelijkheidsservice bestaat niet of is voor verwijdering gemarkeerd"
  Uw systeem vereist dat een andere service actief is voor de smartcard service gestart kan worden. Wanneer u onlangs Windows updates uitvoerde, is het mogelijk dat deze afhankelijkheidsservice verwijderd werd.

  Om de afhankelijkheid op te heffen:
  • open het commandovenster als administrator (typ 'cmd' in het windows zoekveld, rechtermuisklik op 'command promt'en selecteer 'als administrator uitvoeren')
  • geef het commando sc config SCardSvr depend= / of sc config SCardSvr depend= ""
  • druk op <enter>
  • bij bevestiging ziet u ChangeServiceConfig SUCCESS

  Om bevestiging te hebben dat de afhankelijkheidsservice effectief verwijderd werd, kan u volgend commando invoeren:
  sc qc SCardSvr
  Er mag niets ingevuld staan bij 'dependencies'

  Nadien kan u volgend commando invoeren om de smartcardservice te herstarten:
  net start ScardSvr

Indien het probleem niet opgelost is :

 1. Open het Isabel Configuratiescherm : Windows menu > Alle Programma's > Isabel Services > Isabel Configuratiescherm
 2. Selecteer Support > Kaartlezer > Herinstallatie SmartCard service
 3. Accepteer eventuele waarschuwingsboodschappen
 4. Herstart uw PC wanneer de waarden succesvol aan het register zijn toegevoegd.

 

Vraag uw systeemadministrator om onderstaande stappen uit te voeren indien Isabel nog steeds geen kaartlezer vindt:

Geef volledig beheer op de Calais register sleutel voor de gebruiker NT AUTHORITY\Local Service.

 Waarschuwing
U staat op het punt om het Windows register te wijzigen. Zorg ervoor dat u, vooraleer dit te doen, een reservekopie van het register maakt en dat u weet hoe u de reservekopie kan terugplaatsen indien nodig. Voor meer informatie omtrent de reservekopie, het terugplaatsen en het wijzigen van het register, lees artikel 256986 uit de Microsoft Knowledge Base.

De volgende stappen leggen u uit hoe u volledige beheersrechten kunt geven aan de NT AUTHORITY\Local Service op de Calais-sleutel:

 1. Start Windows als Administrator.
 2. Druk op . In het venster Uitvoeren, typ regedit en druk op Enter.
 3. Ga naar het volgend pad in het register:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Calais
 4. Klik rechts op Calais en selecteer Machtigingen.
   Opmerking
  Indien LOCAL SERVICE niet in de lijst staat van gebruikers, klik Toevoegen. Anders zet u de procedure verder met stap 9.


 5. Als u in een domein werkt, dan is de huidige locatie de domeinnaam. Indien dit het geval is, klik op Locaties. Selecteer de eerste lijn in het venster Locaties, welke uw computernaam is (COMPUTER NAME) en klik vervolgens OK.
  U keert terug naar het venster Gebruikers of Groepen selecteren. Klik nu Geavanceerd.
 6. Om alle gebruikers te vinden, klik Nu zoeken.
 7. Selecteer LOCAL SERVICE uit de lijst en klik OK.
 8. Controleer of de locatie de COMPUTER NAME is en dat de Object naam LOCAL SERVICE is.
 9. Selecteer LOCAL SERVICE en selecteer Volledig beheer in de Toestaan kolom.
 10. Klik Geavanceerd.

 11. Als u gebruik maakt van Windows 7 of lager:
  Maak het selectievakje Overneembare machtigingen van bovenliggend object... leeg.
  Het venster Beveiliging verschijnt. 

  In het venster Beveiliging, klik Kopiëren of toevoegen.


  Als u gebruik Windows 8 of hoger :
  Klik op de knop Overname uitschakelen.
  Het venster Overname blokkeren verschijnt. 

  In het venster Overname blokkeren, klik Converteer de overgenomen machtigingen voor dit object in expliciete machtigingen.


 12. U keert terug naar het venster Geavanceerde beveiligingsinstellingen voor Calais.
  Selecteer het selectievakje Alle machtigingsvermeldingen op onderliggende objecten... en klik OK.
  Het venster Windows-beveiliging verschijnt.
 13. In het venster Windows-beveiliging, klik Ja.
  U keert terug naar het venster Geavanceerde beveiligingsinstellingen voor Calais.
 14. Klik OK.
  Het venster Machtigingen voor Calais wordt afgesloten.
 15. Start de computer opnieuw op.

 

APG8201 staat in de categorie Overige apparaten of in de categorie Universal Serial Bus Controllers.

Installeer het stuurprogramma

Onderstaande stappen beschrijven hoe u manueel de drivers voor de Isabel kaartlezer kunt downloaden en installeren.

Opmerking: Bij het volgen van volgende stappen zult u manueel stuurprogramma's voor randapparatuur installeren. Gelieve contact op te nemen met uw IT of systeembeheerder voor meer informatie betreffende de installatie van randapparatuur.

 1. Download de stuurprogramma's van de Isabel kaartlezer die overeenstemmen met uw versie van Windows.
 2. Kies voor openen om de installatie te starten. Voltooi de installatie om de stuurprogramma's te installeren.
 3. Herstart uw computer om de installatie af te ronden. Na het herstarten kunt u de Isabel kaartlezer gebruiken.

Indien er reeds de nieuwste driver is geïnstalleerd en u wenst deze opnieuw te installeren (d.i. indien u de melding krijgt dat er geen nieuwer stuurprogramma beschikbaar is).

 1. Zoek de Isabel kaartlezer. Normaal staat deze in de groep "Overige apparaten" of "Smartcardlezers" met APG8201 in de naam.
 2. Rechtermuisklik op het apparaat > Installatie ongedaan maken > selecteer de optie "De stuurprogramma's voor dit apparaat verwijderen".
 3. Eens geselecteerd zal het apparaat uit de lijst worden gewist.
 4. In Apparaatbeheer, rechtermuisklik op een categorie (eender welke) en kies "Zoeken naar gewijzigde apparaten" (Hiervoor moet u over administratorrechten beschikken) zodat het apparaat opnieuw in de lijst zal voorkomen (normaal in de lijst "Overige apparaten").
 5. Download de stuurprogramma's van de Isabel kaartlezer die overeenstemmen met uw versie van Windows.
 6. Kies voor openen om de installatie te starten. Voltooi de installatie om de stuurprogramma's te installeren.
 7. Herstart uw computer om de installatie af te ronden. Na het herstarten kunt u de Isabel kaartlezer gebruiken.

Voor geavanceerde gebruikers, of indien de kaartlezer niet gevonden wordt:

 1. Download de drivers via deze link en sla deze op het bureaublad op.
 2. Pak het ZIP bestand "ACS-Unified-Driver-Win-4260.zip" uit.
 3. Open Apparaatbeheer door op het toetsenbord de combinatie  in te drukken. Typ in het uitvoeren scherm devmgmt.msc en druk op OK.
 4. Zoek de Isabel kaartlezer in de lijst met gevonden hardware. Normaal staat deze in de groep "Overige apparaten" of "Smartcardlezers" met APG8201 in de naam
 5. Eens gevonden, rechtermuisklik op dit apparaat > stuurprogramma's bijwerken ... > selecteer "Ik wil zelf kiezen (geavanceerd)" > klik op "Volgende" > selecteer "Niet zoeken. Ik bepaal zelf welk stuurprogramma ik wil installeren" > klik op "Volgende" > klik op "Bladeren" > klik op "Bladeren" > kies "Bureaublad -> ACS-Unified-Driver-Win-4260-P -> drivers" > selecteer "acsdrv.inf" > klik op "Openen" > klik op "Ok" > klik op "Volgende".
 6. Voltooi de wizard Stuurprogramma bijwerken om het stuurprogramma te installeren.
 7. Herstart de computer om de installatie te voltooien.
APG8201 staat niet in de lijst.

Kijk na of de kaartlezer correct werkt.

 • Koppel de Isabel kaartlezer aan een andere USB-poort.
 • Koppel de Isabel kaartlezer aan een andere PC.
 • Gebruik een andere mini-USB kabel om te verifiëren dat uwe is niet defect.
 • Koppel een andere Isabel kaartlezer aan om te zien of deze het probleem niet heeft.
 • Wordt er op de display van de Isbel kaartlezer niets weergegeven? Dan is de ISabel kaartlezer vermoedelijk defect.
 • Download en installeer het stuurprogramma (driver) van de Isabel kaartlezer.

Indien de Isabel kaartlezer defect is kan u een nieuwe bestellen.

 

Installeer de drivers en controleer of de kaartlezer wordt gedetecteerd
 1. Download het macOS driver pakket ACS-Unified-INST-MacOSX-117-P.zip voor de APG8201 kaartlezer.
 2. Indien u de standaardbrowser Safari gebruikt, zal de download automatisch worden uitgepakt. Indien dit niet het geval is, pak het .zip bestand manueel uit, of open eenvoudigweg het .zip bestand.
 3. Open het schijfkopiebestand acsccid_installer-*.dmg dat zich bevindt in de ACS-Unified-INST-MacOSX-* map ('*' in de naam van het bestand of de map geeft het versienummer van de driver aan) waar het driverpakket werd uitgepakt.
 4. Dubbelklik op acsccid_installer.pkg om de de installatie te starten.
 5. Volg de stappen om door te gaan met de installatie van het stuurprogramma.
 6. Herstart uw computer om de installatie af te ronden.
Indien de Isabel kaartlezer niet gevonden wordt
 1. Controleer of de Isabel kaartlezer is aangesloten en of de tekst 'Welcome' op het scherm van de kaartlezer wordt weergegeven.
 2. Ontkoppel de kaartlezer en sluit deze opnieuw aan op een een andere USB poort.
 3. Koppel de USB kabel los van de kaartlezer zelf en sluit vervolgens de kabel opnieuw aan op de kaartlezer.
 4. Controleer in Systeeminformatie onder Hardware > USB of het apparaat APG8201 USB Reader zichtbaar is.
 5. Herstart de computer.
Het Isabel programma vindt geen kaartlezer
43048
25/10/2019