Het Isabel programma vindt geen kaartlezer

Document ID: 43048
Gewijzigd: 22/04/2021

Oplossing:

 1. VERWIJDER DE KAART UIT DE KAARTLEZER alvorens u de lezer test.

 2. Verwijder uw logbestanden:
  1. Ga naar Start > Isabel Services > Logfiles*
   Locatie van de logbestanden: C:\ProgramData\Isabel Services\LogFiles.
  2. Selecteer alle bestanden en verwijder ze.
  3. Herstart uw pc en probeer opnieuw.

 3. Controleer of de Isabel kaartlezer is aangesloten en of de tekst 'Welcome' op het scherm van de kaartlezer wordt weergegeven.
  Ontkoppel de kaartlezer en sluit deze opnieuw aan op een een andere USB poort. Koppel de USB kabel los van de kaartlezer zelf en sluit vervolgens de kabel opnieuw aan op de kaartlezer.

 4. Installeer de nieuwste versie van het stuurprogramma voor de kaartlezer.

 5. Controleer of de kaartlezer wordt herkend door uw computer.

  Open Apparaatbeheer door de toetsenbordcombinatie  in te drukken. In het venster Uitvoeren, typ "devmgmt.msc" en druk op Enter.

  Zoek de Isabel kaartlezer (APG8201) in het apparaatbeheer:

APG8201 staat in de categorie Smartcardlezers en het pictogram bevat een geel uitroepteken

 

Uw Windows systeem is niet bijgewerkt of bevat onjuiste informatie.

Open de APG8201 SmartCard lezer eigenschappen in het apparaatbeheer. Gedetailleerde informatie over het probleem is beschikbaar bij de apparaatstatus. Informeer uw IT verantwoordelijke dat uw Windows systeem hersteld kan worden door één van de volgende opties:

 • Open Windows Update and installeer beschikbare updates.
 • Gebruik systeemherstel om het systeem te herstellen naar een datum voor het probleem optrad.
 • Open de opdrachtprompt en voer het commando SFC /SCANNOW uit.
 • Herinstalleer uw PC.
APG8201 staat in de categorie Smartcardlezers en het stuurprogramma is correct geïnstalleerd.

Nota: Kijk na of u minstens versie 6.34.0013 van de bevmeiligingscomponenten geinstalleerd heeft.

 • Rechtermuisklik op Isabel 6 Configuratiescherm  en kies als administrator uitvoeren
 • Klik op Support > Kaartlezer > Herinstallatie Smart Card Service.
 • Herstart de computer na het herstellen van de registerwaarden.
 • Ga verder met onderstaande stappen wanneer het probleem niet opgelost is.
Controleer het versienummer van het stuurprogramma
 • Onder Smart Card Readers, kiest u APG8201 Smart Card Reader.
 • Open de tab Stuurprogramma.
 • Controleer de Stuurprogrammaversie.  
 • De meest recente versie verschaft door de fabrikant is 4.3.1.0

De driver versie moet minimaal 4.2.6.0 zijn. Als u een lager versienummer heeft, download en installeer dan een ondersteunde versie.

Is de versie van het stuurprogramma hoger dan 4.2.6.0 maar lager dan 4.3.1.0, moet u het stuurprogramma verwijderen, een ondersteunde versie downloaden en opnieuw installeren.

Het stuurprogramma verwijderen:

 • Klik op de knop Apparaat Verwijderen
 • Vink de optie Stuurprogramma voor dit apparaat verwijderen aan.
 • Klik op Verwijderen.
 • Wanneer het verwijderen voltooid is, koppelt u de kaartlezer af en terug aan. Het vorige stuurprogramma wordt geïnstalleerd. (Installatieprogramma wanneer de installatie niet automatisch start)
 • Contacteer uw systeembeheerder wanneer opnieuw een foute versie geïnstalleerd wordt, om de installatie van niet ondersteunde stuurprogramma's te voorkomen.
Controleer de Smart Card Service (ScardSvr)
 1. Druk op . In het venster Uitvoeren typ services.msc en druk op Enter.
 2. Dubbelklik SmartCard.
  Het venster Eigenschappen voor SmartCard verschijnt.
 3. In het onderdeel Opstarttype, selecteer Automatisch.


 4. Verifiëer de 'Service status' indien de status niet 'gestart' is, klik op Start*. Als de service gestart is, gaat u naar stap 5.
 5. Klik op de knop Toepassen.
 6. Klik op OK.

Wanneer u de smart card service niet kan vinden of starten:

 • Kijk na of u minstens versie 6.34.0013 van de Isabel Beveiligingscomponenten geinstalleerd heeft.
 • Open het Isabel Configuratiescherm: Start > Isabel Services > Isabel Configuratiescherm
 • Klik  Support > Kaartlezer > Herinstalleer Smart Card Service
 • Accepteer de beveiligingswaarschuwing
 • Herstart de computer

 

Nota voor IT-support: Problemen met smart card lezers kunnen het best worden onderzocht wanneer u fysiek aanwezig bent aan lokale computer. Met RDP krijgt de gebruiker op afstand geen toegang tot de kaartlezers van de host. U kan de apparaten zien in device manager, maar elke andere interactie is onmogelijk. Als u een kaartlezer op afstand moet onderzoeken, gebruik dan een VMWare-consolesessie of een screensharingtool als VNC of Teamviewer.

APG8201 staat in de categorie Overige apparaten of in de categorie Universal Serial Bus Controllers.

Installeer het stuurprogramma

Contacteer uw IT-verantwoordelijke indien u hulp nodig hebt bij het installeren van hardware drivers.

 1. Installeer het stuurprogramma.
 2. Kies voor openen om de installatie te starten. Voltooi de installatie om de stuurprogramma's te installeren.
 3. Herstart uw computer om de installatie af te ronden.  

Wanneer de kaartlezer nog steeds niet verschijnt onder "smartcardlezers" :

 1. Download de drivers via deze link en sla deze op het bureaublad op.
 2. Pak het ZIP bestand "ACS-Unified-Driver-Win-4260.zip" uit.
 3. Open Apparaatbeheer door op het toetsenbord de combinatie  in te drukken. Typ in het uitvoeren scherm devmgmt.msc en druk op OK.
 4. Zoek de Isabel kaartlezer in de lijst met gevonden hardware. Normaal staat deze in de groep "Overige apparaten" of "Smartcardlezers" met APG8201 in de naam
 5. rechtermuisklik op dit apparaat > stuurprogramma's bijwerken ... > selecteer "Ik wil zelf kiezen (geavanceerd)" > klik op "Volgende" > selecteer "Niet zoeken. Ik bepaal zelf welk stuurprogramma ik wil installeren" > klik op "Volgende" > klik op "Bladeren" > klik op "Bladeren" > kies "Bureaublad -> ACS-Unified-Driver-Win-4260-P -> drivers" > selecteer "acsdrv.inf" > klik op "Openen" > klik op "Ok" > klik op "Volgende".
 6. Voltooi de wizard Stuurprogramma bijwerken om het stuurprogramma te installeren.
 7. Herstart de computer om de installatie te voltooien.
APG8201 staat niet in de lijst.

Kijk na of de kaartlezer correct werkt.

 • Koppel de Isabel kaartlezer aan een andere USB-poort.
 • Koppel de Isabel kaartlezer aan een andere PC.
 • Gebruik een andere mini-USB kabel om te verifiëren dat uwe is niet defect.
 • Koppel een andere Isabel kaartlezer aan om te zien of deze het probleem niet heeft.
 • Wordt er op de display van de Isbel kaartlezer niets weergegeven? Dan is de ISabel kaartlezer vermoedelijk defect.
 • Download en installeer het stuurprogramma (driver) van de Isabel kaartlezer.

Indien de Isabel kaartlezer defect is kan u een nieuwe bestellen.

 

Installeer de drivers en controleer of de kaartlezer wordt gedecteerd.
 1. Download het macOS driver pakket acsccid_installer-1.1.8.1.dmg voor de APG8201 kaartlezer.
 2. Indien u de standaardbrowser Safari gebruikt, zal de download automatisch worden uitgepakt. Indien dit niet het geval is, pak het .zip bestand manueel uit, of open eenvoudigweg het .zip bestand.
 3. Open het schijfkopiebestand acsccid_installer-*.dmg dat zich bevindt in de ACS-Unified-INST-MacOSX-* map ('*' in de naam van het bestand of de map geeft het versienummer van de driver aan) waar het driverpakket werd uitgepakt.
 4. Dubbelklik op acsccid_installer.pkg om de de installatie te starten.
 5. Volg de stappen om door te gaan met de installatie van het stuurprogramma.
 6. Herstart uw computer om de installatie af te ronden.
Indien de kaartlezer niet gevonden wordt.
 1. Controleer of de Isabel kaartlezer is aangesloten en of de tekst 'Welcome' op het scherm van de kaartlezer wordt weergegeven.
 2. Ontkoppel de kaartlezer en sluit deze opnieuw aan op een een andere USB poort.
 3. Koppel de USB kabel los van de kaartlezer zelf en sluit vervolgens de kabel opnieuw aan op de kaartlezer.
 4. Controleer in Systeeminformatie onder Hardware > USB of het apparaat APG8201 USB Reader zichtbaar is.
 5. Herstart de computer.
Het Isabel programma vindt geen kaartlezer
43048
22/04/2021