Nieuwigheden in Isabel 6

Recente versies

Versie 2.42 (sinds 8/10/2021)

 • Verbeterd scherm met het overzicht van de te tekenen transacties

  Sinds 8 oktober heeft het overzichtsscherm met de verrichtingen die u wenst te tekenen in Isabel 6 enkele wijzigingen en verbeteringen ondergaan.

  Voorbeeld 1 nieuw tekenscherm - 1 transactie met 1 tegenpartij:
  Het nieuwe scherm toont een samenvatting van:
 • de bankrekening van bestemming (1 tegenpartij) of de landenlijst (meerdere tegenpartijen),
 • het totaalbedrag (geschat en omgezet in EUR indien samengesteld uit meerdere valuta's)
 • het aantal transacties en tegenpartijen,
 • de huidige datum en tijd (tijdstip wanneer de gebruiker het tekenen geïnitieerd heeft)
 • Het nieuwe scherm toont ook de volledige lijst van de te ondertekenen transactiebestanden.

  Wat is er nu precies gewijzigd en verbeterd?
  • Het Samenvattingsscherm onder de tekst TRANSACTIE(S) AUTORISEREN toont duidelijk het totaalbedrag dat u zal tekenen. Tot nu toe kreeg u geen totaalbedrag te zien maar wel een referentiecode (bijvoorbeeld PLUM 015 NORTH SYLVAN) die u moest onthouden en die dan terug verscheen bij het ingeven van uw handtekening. Deze referentiecode zal verdwijnen.
  • Als de te tekenen betalingen verschillende valuta bevatten dan krijgt u toch telkens een totaalbedrag in EUR te zien wel met de vermelding: “geaggregeerd, geschat totaalbedrag, omgerekend naar EUR". Dit geconverteerd bedrag is niet de wisselkoers die uw bank zal toepassen, maar is een geschat totaalbedrag gebaseerd op de ECB wisselkoersen (Europese Centrale Bank).
  • Bij een transactie naar één tegenpartij krijgt u het desbetreffende rekeningnummer te zien onder het veld ‘Naar’, bij meerdere tegenpartijen krijgt u de lijst met landcodes te zien naar de respectievelijke landen van de transacties (zie scherm hieronder).
  • Onder de Samenvatting ziet u een overzicht van alle transactiebestanden met een beschrijving, het aantal transacties, het bedrag en de datum.

   Voorbeeld 2 nieuw tekenscherm - 3 transacties met 3 tegenpartijen:
 
 

 

Versie 2.41 (sinds 13/08/2021)

 • Bug fixes en technische updates

Versie 2.40 (sinds 4/06/2021)

 • Bug fixes en technische updates

Versie 2.39 (sinds 7/04/2021)

 • Bug fixes en technische updates

Versie 2.38 (sinds 12/02/2021)

 • Bug fix: IBAN werd in sommige gevallen zonder spatie getoond
 • Bug fix: gebruiker kon niet terugscrollen in het bankmenu
 • Bug fix: verkeerde tijd getoond in de audit trail (en op andere plaatsen bij Verrichtingen) wanneer er veranderd werd van winter naar zomertijd

Versie 2.37 (sinds 14/12/2020)

 • Bugfixes
 • Egypte en Libië sluiten zich aan bij de lijst van landen die IBAN ondersteunen: u bent niet langer verplicht een 'vrij formaat' te gebruiken om een Egyptische of Libische rekening te vertegenwoordigen. IBAN wordt nu ondersteund voor zowel opdrachtgevende rekeningen als begunstigde-rekeningen, zowel voor manueel ingevoerde als geüploade betalingen.

Versie 2.36 (sinds 14/9/2020)

 • Isabel Group heeft een partnership gesloten met de financiële instelling Western Union Business Solutions. Isabel 6-gebruikers kunnen de wisselkoersen van Western Union Business Solutions raadplegen via de knop 'Vind de beste wisselkoersen' in de betaalwizard.  Klanten die Western Union Business Solutions toevoegen als financiële instelling in Isabel 6 kunnen nu rechtstreeks vanuit de vertrouwde betaalwizard een beroep doen op de internationale betaaldiensten van Western Union Business Solutions. Meer nieuws.
 • Bij de landkeuze is het onderscheid tussen de 2 Korea's verduidelijkt: nu vindt u Zuid-Korea en Noord-Korea vlot terug.
 • Bugfixes en technische updates

Versie 2.35 (sinds 15/6/2020)

 • Technische updates

Versie 2.34 (sinds 7/3/2020)

 • Bugfixes en performantieverbeteringen

Versie 2.33 (sinds 15/12/2019)

 • Bugfixes en technische updates

Versie 2.32 (sinds 17/11/2019)

 • Technische updates ter voorbereiding van Seven, de opvolger van Isabel 6

Versie 2.31 (sinds 24/6/2019)

 • Verbeterde tekenflow in Isabel 6 met nieuw overzichtsscherm
 • Mogelijkheid om te tekenen aan de pc van een collega grondig vernieuwd
 • Bereik vergroot bij Tegenpartijen beheren (tot 100 per pagina)
 • Bugfixes: BIC-code nu ook getoond in pdf-rapport van een domiciliëringsbestand en ondertekenaars kunnen nu terug uitgenodigd worden tijdens het uploaden van bestanden
 • Naamupdate van het land Macedonië (MK) naar Noord-Macedonië

Versie 2.30 (sinds 8/4/2019)

 • Wisselkoersen bekijken en opvragen nu mogelijk bij overschrijvingen in vreemde valuta
 • Verbetering: BIC-code nu ook in PDF-rapport
 • Eigen IBAN voor Vaticaanstad
 • Beheer Isabel 6-account: uw e-mailadres toevoegen of aanpassen

Versie 2.29 (sinds 8/12/2018)

 • Bugfix voor gebruikers met browser Edge: de ingebouwde detectie van Edge behandelde rekeningnummers foutief als telefoonnummers en maakte ze klikbaar. Deze optie is nu uitgeschakeld.
 • Nieuw toegevoegde munt in Isabel 6: Venezolaanse bolívar soberano (VES)
 • Volgende landnamen zijn gewijzigd in Isabel 6: CZ – Tsjechische Repubiek werd gewijzd naar Tsjechië, SW - Swaziland naar Eswatini.
 • De e-mail die u automatisch ontvangt als u moet bijtekenen voor een betaling toonde een lege tekst in de body van de e-mail. Het lege tekstveld is nu ingevuld.
 • In sommige TXT- en XLS-rapporten was er een probleem met de separator voor de duizendtallen in de intradaybalans. Die stond verkeerd en dit is nu rechtgezet.

Versie 2.28 (sinds 9/9/2018)

 • Verbeterde rapporten in TXT-formaat: in de tabs (Verzonden) Verrichtingen is de export van rapporten naar TXT volledig vernieuwd. De output is een TXT-bestand dat u vlot verder kan verwerken in Excel.
 • Nieuw Isabel 6-logo: overal doorheen de toepassing heeft het Isabel 6-logo een facelift gekregen.
 • De Mauritaanse ouguiya is toegevoegd als munteenheid in Isabel 6.
 • Bugfixes voor zoekopdrachten naar rekeninginfo en ook bij de navigatie met pijltjestoetsen door (Verzonden) verrichtingen.

Versie 2.27 (sinds 11/6/2018)

 • Handige overzichtstabel van al uw rekeningen en volmachten in Isabel 6, exporteerbaar naar xls of PDF
 • Meer dan 10 betaalbestanden in 1 keer opladen nu ook mogelijk met andere browsers dan Interner Explorer in Isabel 6

Versie 2.26 (sinds 10/3/2018)

 • Extra pijltjesknoppen voor vlotte navigatie doorheen betalingen in (Verzonden) Verrichtingen
 • Een aangemaakte envelop sluit niet meer automatisch bij het navigeren doorheen alle verrichtingen
 • Toevoeging van de Europese gestructureerde mededeling
 • Nieuw icoontje informeert hoe betaalbestanden opgeladen zijn in Isabel 6 (manueel, Isabel Go, Isabel Corporate Synchroniser, ING Telelink)
 • Overzichtsrapport ‘Verrichtingen’ in TXT-formaat toont een kolom met de hashcode van opgeladen bestanden in Isabel 6
 • Aanpassingen aan SEPA-domiciliëringen om conform te zijn met de laatste wijzigingen van het Europese SDD Rulebook (Payment Type Information)
 • Bugfixes voor Mac en voor de browsers Edge, Firefox en Chrome met Isabel 6

Versie 2.25 (sinds 10/12/2017)

 • Verbeterde intuïtieve zoekfunctie om snel bedragen in uw rekeninginfo terug te vinden
 • Beter overzicht van uw CODA- en MT940-bestanden dankzij extra kolom met de naam van de rekeninghouder
 • Na langdurige inactiviteit in Isabel 6 geen extra PIN meer nodig bij het uitloggen
 • Waarschuwingsvenster als het maximale aantal van 5 ondertekenaars bij betalingen overschreden wordt
 • Waarschuwingsvenster bij het opladen van specifieke betaalbestanden als de name tag <Nm> meer dan 70 karakters bevat

Versie 2.24 (sinds 24/9/2017)

 • Eigen rapportinstellingen bewaren mogelijk
 • Verbeteringen in rapportering in xslx-formaat
 • Real-time wisselkoersen voor iBanFirst-klanten in Isabel 6
 • Verhoogd aantal zoekresultaten in rekeninginfo
 • E-mailadres in Voorkeuren: bevestigingsmail bij wijziging e-mailadres
 • Verbetering tegenpartijen: nieuwe IBAN-codes voor enkele landen
 • Adres verplicht bij nieuwe SEPA-domiciliëringsmandaten voor niet EER-landen
 • Bugfixes: bug clearing codes opgelost

Versie 2.23 (sinds 13/8/2017)

 • verbeteringen in rapportering: rapporten rechtstreeks inlezen in Excel, zelf een naam geven aan uw rapport, langere rapportperiodes, direct rapporten plannen en bijkomende standaardperiodes voor rapporten
 • nieuwe betalingsinstelling iBanFirst sluit aan bij Isabel 6: al 27 financiële instellingen
 • bugfixes

Versie 2.22 (sinds 11/3/2017)

 • bugfixes
 • verbeteringen in rapportering: voortaan krijgt u een verwittiging als u een zelfde rapport een tweede keer aanvraagt terwijl uw eerste vraag nog op de achtergrond loopt. Idem als u een zelfde rapport plant dat in het verleden al gepland was, dan krijgt u een verwittiging.
 • verbeterde validatie van begunstigden bij aanmaak of upload: u zult voor tegenpartijen in bepaalde landen (Brazilië, Saint Lucia, Pakistan, Palestina, Seychellen) nu ook IBAN-nummers kunnen invoeren en geen ‘vrij formaat’ meer moeten kiezen.
 • security updates

Versie 2.21

 • bugfixes
 • technische aanpassingen
 • security updates

Versie 2.14

 • rekeninginfo voor ondertekenaars: Isabel-gebruikers met enkel de Tekenmodule (Isabel 6 Bankit Signing Module) kunnen nu ook rekeninginfo bekijken, inclusief totalen bekijken, muntconversie uitvoeren en ook de Isabel Multibanking app gebruiken.
 • oude Belgische domiciliëringsnummers gewist: De oude Belgische domiciliëringsnummers zijn intussen al lange tijd vervangen door SEPA-mandaten. Isabel heeft alle oude domiciliëringsnummers van klanten die nog aangemaakt zijn met inmiddels verdwenen domiciliëringswizards gewist in Isabel 6. Normaliter hebt u deze oude domiciliëringsnummers al lang geleden overgezet naar SEPA-mandaten.
 • scherm 'Beheer crediteur' in het tabblad 'Verrichtingen' verdwijnt: door de komst van SEPA zijn deze schermen overbodig geworden en nu effectief ook gewist.

Veelgestelde vragen
 

Word ik verwittigd indien er iets verandert?

Soms is Isabel 6 in het weekend onbeschikbaar. Waarom is dit nodig?

Ik heb een suggestie voor een nieuwe functie, wat kan ik doen?