Hoe tegenpartijen uploaden vanuit mijn ERP- of boekhoudapplicatie

Document ID: 1176
Gewijzigd: 30/06/2020

XML structure

De verplichte velden zijn in het voorbeeld in het vet gezet.

Voor meerdere tegenpartijen moet u het <Counterparty> -gedeelte herhalen.

 

<Import>
    <Counterparties>

        <Counterparty>
            <AccountCountry>BE</AccountCountry>
            <Alias/>
            <Name>Name1</Name>
            <Address/>
            <Postcode/>
            <City/>
            <Country>BE</Country>
            <EMAilAddress/>
            <Telephone/>
            <BeneficiaryAccounts>
                <BeneficiaryAccount>
                    <Identifier/>
                    <Account_IBAN>BE54000000009797</Account_IBAN>
                    <Account_Local/>
                    <Account_Free/>
                    <BankSwift/>
                    <Currency/>
                    <Amount/>
                    <Communication/>
                </BeneficiaryAccount>
            </BeneficiaryAccounts>
        </Counterparty>

    </Counterparties>
</Import>

 

 

Importeren van het XML bestand in Isabel 6

  1. Om het aangemaakte XML bestand te importeren, log aan in Isabel 6 en navigeer naar de tab Verrichtingen > Tegenpartijen (in het linker navigatiemenu) > Tegenpartijen uploaden
  2. In Stap 1 "Tegenpartijen uploaden", selecteer uw XML bestand met de Browse knop. Kies Volgende.
  3. Een lijst van tegenpartijen worden weergegeven. Afhankelijk van het aantal tegenpartijen kan dit even duren.
  4. Gebruik de selectiebox in de 1ste kolom om alle te selecteren of een selectie van tegenpartijen te maken. De mogelijkheid om te delen (kolom Gedeeld) wordt enkel getoond als u de module MultiSign heeft.

  5. In de volgende stap zal er een validatie gebeuren:
    • Als er geen fouten voorkomen dan kunt u op Voltooien klikken om het importeren te voltooien.
    • Als er fouten voorkomen dan worden deze in een lijst weergegeven. In de kolom Foutrapport worden meer details over de fout gegeven (bv. dubbels, ongeldige bankrekening,...). Gelieve deze nu na te kijken om latere problemen te vermijden.
Hoe tegenpartijen uploaden vanuit mijn ERP- of boekhoudapplicatie
1176
30/06/2020