Zoomit en Isabel 6 facturen

Document ID: 45208
Gewijzigd: 17/08/2021

Over Zoomit voor Isabel 6

Zoomit biedt  met één login toegang tot facturen en loonbrieven van vertrouwde verzenders.

Informatie over de tarieven en bedragen vermeld op uw Isabel 6 factuur.

Hoe kan u documenten van uw verzenders in Zoomit ontvangen?

Het zijn de verzenders van facturen en loonbrieven die beslissen om hun documenten aan te bieden in Zoomit. U hoeft dus zelf niets aan te vragen.

U moet wel per zender bevestigen dat u op zijn/haar aanbod ingaat en u zijn documenten voortaan via Zoomit wil ontvangen.

Vindt u geen documenten terug in Zoomit voor een verzender die vermeld staat op de Zoomit-site? Neem dan contact op met deze verzender. Enkel de verzender kan u bevestigen via welk kanaal u uw documenten kan/zal ontvangen.

Starten met Zoomit voor Isabel 6

Starten met Zoomit

Zoomit is een gratis dienst in Internet en Mobile Banking waarmee u documenten zoals facturen, creditnota’s en loonbrieven snel en gemakkelijk afhandelt.

Klik op de  knop op de Welkomstpagina van Isabel 6 om een Zoomit sessie te openen.

Om toegang te krijgen tot uw facturen van Isabel 6, dient u Isabel als verzender te aanvaarden.

Een verzender aanvaarden
 1. Klik op Verzenders. 2. Selecteer de verzender die u wilt aanvaarden.

 3. Kies Toevoegen rechts op het scherm. 4. Bevestig uw keuze. U krijgt onmiddellijk toegang tot de beschikbare documenten.
Nieuwe verzenders automatisch aanvaarden

De activatie van de optie Nieuwe verzenders automatisch aanvaarden biedt verschillende voordelen:

 • U hoeft niet langer nieuwe verzenders handmatig te aanvaarden*. De aanvaarding gebeurt automatisch zodra een verzender u een nieuw document aanbiedt via Zoomit (facturen, loonfiches, ...).
 • U wordt per e-mail op de hoogte gebracht telkens een nieuwe verzender in Zoomit is toegevoegd.
 • U kunt nog steeds een verzender weigeren als u zijn documenten niet via Zoomit wenst te ontvangen of u kunt deze voorkeursinstelling op elk moment aanpassen om terug te gaan naar de manuele aanvaarding van een verzender.

Om deze optie in te schakelen gaat u als volgt te werk:

 1. In de Zoomit Instellingen is de optie Nieuwe afzenders automatisch accepteren standaard uitgeschakeld.

 2. Om deze optie in te schakelen, klik op de knop Wijzigen

 3. Vink Nieuwe verzenders automatisch aanvaarden aan in het volgende scherm en klik op Bewaren.

Verwittigd worden wanneer een nieuw document beschikbaar is

U ontvangt een bericht per e-mail wanneer een nieuw document beschikbaar is in de Zoomit-rubriek van uw Internet of Mobile Banking. Zorg er dus voor dat uw e-mailadres juist is ingesteld in Zoomit.

Bij uw eerste gebruik van Zoomit krijgt u de vraag om uw e-mailadres in te geven en uw taal te kiezen voor de e-mail notificaties.
U kunt het e-mailadres en de taal steeds aanpassen:

 • Kies de sectie Instellingen en dan Wijzigen

 • Pas uw e-mailadres en taal aan en bevestig met Bewaren

Documenten opzoeken, bekijken en downloaden
 1. Klik op Documenten

 2. Selecteer het gewenste document uit de documentenlijst 

 3. Klik rechts van het scherm op Bekijken om een voorbeeld van het document te zien.

 4. Klik op Downloaden om het document te bewaren.

Een verzender weigeren
 1. Klik bovenaan op Verzenders.

 2. Selecteer de verzender die u wilt verwijderen.

 3. Kies weigeren rechts op het scherm.

 4. Bevestig uw keuze. Uw aanvraag wordt doorgegeven aan de verzender.
Een factuur betalen

De huidige versie van Isabel 6 is niet geïntegreerd met Zoomit. Dit betekent dat de betalingsfunctionaliteit via Zoomit momenteel niet bestaat voor B2B.

Er is echter wel een betalingsknop voorzien maar deze verwijst naar Isabel 6. Om een factuur te betalen, start Isabel 6 en gebruik de betalingsgegevens afkomstig van de weergegeven factuur om een betaling handmatig in te voeren in Isabel 6.

Wanneer de betaling is aangemaakt en verstuurd, kunt u de betaalstatus manueel aanpassen in Zoomit.

De betaalstatus van een factuur aanpassen
 1. Selecteer de rubriek Documenten en dan de factuur waarvan u de betaalstatus wenst aan te passen.

 2. Klik rechts van het scherm op Wijzigen


 3. Klik op Reeds betaald en voeg eventueel een commentaar toe. 4. Klik op Bewaren om te bevestigen.
De gebruikers wijzigen die de Zoomit documenten in Isabel 6 kunnen raadplegen.

Indien u de toegang tot uw verzenders in Zoomit wilt beperken tot bepaalde gebruikers in uw Isabel 6 contract, gelieve dan het betrokken gedeelte van het volgende document in te vullen  PDF document.

Fax dit document naar +32 (0)2 545 17 19 of stuur per brief naar: Isabel, Keizerinlaan 13 - 15, 1000 Brussel.

Beschikbaarheidstermijn van Zoomit documenten

De maximale beschikbaarheid van Zoomit documenten wordt bepaald door de verzender. Dit kan variëren van 6 tot maximum 60 maanden. De exacte beschikbaarheid voor iedere verzender kan u zelf nagaan:

 • Selecteer de betrokken verzender in de rubriek Verzenders

 • Zoek de afzender en controleer de beschikbaarheid onderaan.

Beschikbare formaten voor Isabel 6 facturen
 • PDF: laat u toe om het document te downloaden in PDF-formaat.
 • XML: laat u toe om het document te downloaden in XML-formaat (de standaard die de integratie van factureringsgegevens toelaat in uw boekhouding).
 • Ander: laat u toe om het document te downloaden in een ander formaat zoals BMF100, CSV of een tekstbestand.

Support

Wanneer u een document dat u verwacht niet kan vinden
U hebt de verzender nog niet aanvaard.

U kan dit controleren door naar de lijst van Verzenders te gaan. Ga na of alle Verzenders als Aanvaard zijn aangeduid.

Het BTW nummer van uw bedrijf werd onlangs gewijzigd.
 1. Download en bewaar alle bestaande facturen en documenten.
 2. Contacteer Isabel Customer Care, zij zullen nagaan of het nieuw BTW nummer geregistreerd is in ons systeem. Indien nodig zullen zij de vereiste aanpassingen uitvoeren.
  Belangrijk: Als een BTW wijziging in ons systeem wordt geregistreerd, zullen enkel facturen of documenten die na dit moment werden verstuurd zichtbaar zijn. Dit is de reden waarom men voorafgaand aan de BTW wijziging eerst alle facturen en documenten moet bewaren.
 3. Na een BTW wijziging zult u alle verzenders opnieuw moeten aanvaarden.
De verzender werd geweigerd.

Indien u of één van de gemandateerde gebruikers een verzender heeft geweigerd, zullen noch u, noch andere gebruikers binnen het abonnement nog toegang krijgen tot de documenten die door deze verzender worden aangeboden. U zal ook de documenten die eerder door deze verzender ontvangen waren ook niet meer kunnen consulteren.

Belangrijk: Bewaar steeds alle documenten van een verzender alvorens de verzender te weigeren.

De verzender heeft het document niet voor u beschikbaar gemaakt in Zoomit voor Isabel 6.

Zoomit bepaalt niet wat wordt verzonden of aan wie maar levert enkel de documenten van de verzenders af. Als u een document mist of u hebt het meer dan eens ontvangen, neem dan contact op met uw verzender. 

Wanneer u op het Zoomit logo klikt gebeurt er niets of er wordt een blanco pagina getoond.

Gelieve alle actieve pop-up blockers uit te schakelen.

Chrome
 1. Klik in de rechterbovenhoek op Meeren kies  Instellingen.
 2. Klik onderaan op Geavanceerd.
 3. Klik bij 'Privacy en beveiliging' op Instellingen voor content.
 4. Klik op Popups.
 5. Klik naast Toestaan op TOEVOEGEN.
 6. Voeg https://webbanking.ibs6.isabel.be toe aan de uitzonderingslijst.
  (typ de URL, klik vervolgens op TOEVOEGEN).
Firefox
 1. Klik in de rechterbovenhoek op de menuknopen kies Opties.
 2. Selecteer het paneel Privacy en Beveiliging.
 3. Scroll omlaag tot Permissies.
 4. Klik naast Pop-up vensters blokkeren op de knop Uitzonderingen.
 5. Voeg https://webbanking.ibs6.isabel.be toe aan de uitzonderingslijst.
  (typ de URL, klik op Toestaan, daarna op Wijzigingen Opslaan)
Edge
 1. Klik in de rechterbovenhoek op Meer en kies Instellingen.
 2. Scroll naar beneden en klik Geavanceerde instellingen weergeven.
 3. Schakel Pop-ups blokkeren uit.
Internet Explorer

Exceptions for pop-up windows originating from the Isabel portal are added to the Internet Explorer settings automatically during the installation of the Isabel Security Components. You can verify whether these are still present (and if not, add them again) by following these steps:

 1. Klik in het Extra -menu, op Internetopties.
 2. Klik op de Privacy tab.
 3. Klik naast Pop-up blokkering inschakelen op Instellingen.
 4. Kijk na of de volgende adressen in de uitzonderingslijst voorkomen:
  • *.isabel.be
  • *.isabel.eu
  • *.zoomit.be
 5. Voeg de ontbrekende adressen toe aan de uitzonderingslijst.
  (voor elk adres: typ het adres en klik op Toevoegen. Wanneer alle adressen zijn toegevoegd klikt u op Sluiten.)
Safari
 1. Klik op Safari in de menubalk links boven op het scherm en kies Voorkeuren...
 2. Selecteer de tab Beveiliging.
 3. Schakel de optie Blokkeer pop-upvensters uit.
Wanneer u op "Bekijken" of "Downloaden" klikt, gebeurt er niets, wordt er een blanco pagina getoond of krijgt u een andere foutmelding.
Wanneer u op de knop "Bekijken" klikt, gebeurt er niks
 1. Controleer of uw browser up to date is. Update uw browser of contacteer uw IT-verantwoordelijke wanneer een update vereist is.
 2. Gebruik de laatste versie van Adobe Acrobat Reader. Installeer de laatste versie of contacteer uw IT-verantwoordelijke wanneer een update vereist is.

Indien het probleem na deze updates nog steeds voorkomt:

 • Download het document, bewaar het op uw PC en probeer het te openen. Als dit niet werkt, contacteer uw IT Support en vraag hen de nodige aanpassingen te doen in uw browser opdat deze PDF bestanden kunnen worden weergegeven; OF
 • PC : Rechtermuisklik op uw browsericoon in het start menu of op het bureaublad en selecteer de optie "Als administrator uitvoeren". Ga naar Zoomit en probeer uw document te bewaren. Als dit wel werkt dan geeft dit aan dat uw normale Windows gebruikersrechten niet voldoende zijn om Isabel 6 te gebruiken. Contacteer uw IT support om deze beperkingen aan te passen in de veiligheids- of beleidsinstellingen.
Wanneer u op "Bekijken" klikt, wordt een blanco pagna getoond

Wanneer u inlogt in Zoomit, kan u de lijst raadplegen van al uw documenten. Wanneer u één van deze facturen/documenten opent, wordt enkel het Zoomit menu aan de linkerkant getoond. Het gedeelte van de pagina waar de factuur of het document normaal gezien weergegeven wordt, blijft blanco.

 1. Open het Windows configuratiescherm en kies Internetopties.
 2. Klik op de tabkaart Geavanceerd.
 3. Schuif naar omlaag tot aan het gedeelte Beveiliging
  1. Schakel de optie Versleutelde pagina's niet op schijf opslaan UIT.
  2. Activeer de optie TLS 1.2.
 4. Probeer uw factuur opnieuw te raadplegen.
Wanneer u op de knop "Downloaden" klikt, gebeurt er niks
 1. Voeg de URL https://www.partner-dsp.com toe aan de lijst van vertrouwde websites:

  • Open het Windows Configuratiescherm en kies Internetopties
  • Kies het tabblad Beveiliging, klik op Vertrouwde websites en vervolgens de knop Websites.  • Vul https://www.partner-dsp.com in in het veld Deze website aan deze zone toevoegen: Klik op Toevoegen, daarna op Sluiten.


  • Probeer opnieuw uw factuur te downloaden. Ga verder met stap 2 indien het probleem niet opgelost is.

 2. Verwijder de browsercache.
 3. Reset uw browser.
 4. Probeer opnieuw.

PC: Indien het probleem zich blijft voordoen: Rechtermuisklik op het browsericoon in het start menu of op het bureaublad en selecteer de optie "Als administrator uitvoeren". Ga naar Zoomit en probeer uw document te bewaren. Als dit wel werkt dan geeft dit aan dat uw normale Windows gebruikersrechten niet voldoende zijn om Isabel 6 te gebruiken. Contacteer uw IT support om deze beperkingen aan te passen in de veiligheids- of beleidsinstellingen.

 

Wanneer u op "Bekijken" of "Downloaden" klikt, ziet u een andere foutmelding.

De documenten worden niet bewaard bij Zoomit, maar op de server van de verzender of diens partner, een document service provider. Indien een foutmelding verschijnt wanneer u een document opent of downloadt, neem dan contact op met de afzender.

Indien het probleem niet werd opgelost na het volgen van bovenstaande stappen, verifieer de configuratie van uw firewall en/of proxyserver.

U heeft geen toegang tot bepaalde documenten omdat een collega het bedrijf verliet

Contacteer Isabel Customer Care.

U ontvangt geen e-mail notificatie wanneer een nieuwe factuur beschikbaar is in Zoomit.

Controleer of u een e-mailadres hebt opgegeven in het intekenscherm van de Zoomit-toepassing of in de Zoomit voorkeuren.

Wanneer u enkel e-mailberichten kan ontvangen van vertrouwde verzenders : Controleer of het adres invoicing@isabelgroup.eu door uw IT-dienst aan de whitelist werd toegevoegd.  

Indien u eerder een e-mailadres hebt ingevuld, zoals hierboven beschreven, én u hebt geen e-mailverwittiging gekregen, dan komt dit doordat u uw factuur of document hebt geraadpleegd alvorens het systeem de e-mailverwittiging heeft uitgestuurd.

U krijgt nog steeds e-mails van Zoomit ondanks dat uw gebruiker gedeactiveerd is

Indien u nog steed emails van Zoomit ontvangt ondanks dat uw gebruiker gedeactiveerd is, gelieve dan volgende stappen te controleren.

 1. Onderaan de e-mail staat beschreven welk bankplatform u dient te openen voor het raadplegen van de vernoemde facturen. Indien 'Isabel Banking' niet vermeld wordt, gelieve dan het betreffende bankplatform te raadplegen. Indien 'Isabel Banking' vermeld wordt, gelieve dan stap 2 uit te voeren.
 2. Het e-mailadres van de geadresseerde kan gekoppeld zijn aan een andere Isabel 6 kaart, bevoorbeeld: als een persoon  meerdere Isabel 6 kaarten bezit of voor meerdere kaarten verantwoordelijk is. Indien mogelijk, gelieve de Zoomit instelling van de andere kaart(en) na te kijken.
  U kan het geconfigureerde e-mailadres op volgende manier controleren: Log in op Isabel 6 --> op de home pagina, klik op de 'Zoomit' knop --> klink op 'Instellingen' --> aan de rechterzijde kan u het e-mailadres 'Wijzigen'

Als bovenstaande stappen geen oplossingen bieden, stuur dan het ontvangen Zoomit-bericht naar customercare@isabel.eu. Vermeld de naam het e-mailadres van de geadresseerde en indien mogelijk, zijn/haar Isabel user ID.

Fout: "U hebt geen toegang tot deze verzender..."

Enkel de geadresseerde die wordt opgegeven door de verzender heeft toegang tot de documenten die aan hem/haar gericht zijn. De geadresseerde kan beslissen om toegangsrechten te verlenen aan andere gebruikers.

Als geadresseerde andere personen in uw contract toestaan een document te raadplegen:

 1. klik op het tabblad Verzenders.
 2. Kies de gewenste verzender voor wie u de toegang wilt regelen. Rechts selecteert u Toegang tot de documenten.
 3. U kunt nu de toegang regelen door naast Toegang Verleend op Wijzigen te klikken

Neem contact op met Customer Care wanneer de geadresseerde geen actieve gebruiker meer is in uw Isabel contract.

Zoomit en Isabel 6 facturen
45208
17/08/2021