IOR: Isabel Offline Reporting

Document ID: 45176
Gewijzigd: 25/11/2020

Hoe Isabel Offline Reporting downloaden, installeren en de eerste maal gebruiken

Eerste vereisten:

Isabel Offline Reporting is enkel beschikbaar voor het Microsoft Windows platform.

Stappen:

1. Isabel Offline Reporting Downloaden

Isabel Offline Reporting downloaden

Opmerking: Het is aangeraden om de Isabel 6-beveiligingscomponenten te installeren alvorens de installatie van Isabel Offline Reporting (IOR) aan te vatten.  

 1. Download de Isabel Offline Reporting. U kunt deze vinden in de Isabel downloadzone.

 2. Kies Opslaan bij de vraag of u wilt uitvoeren of opslaan.

 3. Selecteer Openen eenmaal de download beëindigd is.

2. Installatieproces

Installatieproces

 1. Klik de Volgende knop om verder te gaan in het Welkom bij ... scherm. 2. Selecteer Ik ga akkoord ...  en Volgende. 3. Klik nogmaals Volgende knop in het Doelmap voor ...  scherm om de standaard installatie locatie te bevestigen:

  1. De standaard Op gebruiker gebaseerd pad is enkel toegankelijk voor de huidige gebruiker.
  2. Het Aangegeven pad is mogelijk ook toegankelijk voor andere gebruikers (deze map kan aangepast worden). 4. Klik de Installeren knop om de eigenlijke installatie te starten in het Gereed om ... scherm.  De installatie wordt nu uitgevoerd.

 5. Klik de Voltooien knop in het InstallShield Wizard ...  scherm. Isabel Offline Reporting zal worden gestart, tenzij u deze optie net hebt aangevinkt

3. Starten met Isabel Offline Reporting en het welkom scherm

Starten met Isabel Offline Reporting en het welkom scherm

Start Isabel Offline Reporting.

Bij de eerste keer dat u Isabel Offline Reporting start wordt de Welkom wizard getoond om oude IBS5 data te importeren. Kies hier de derde optie "Ik heb Isabel Business Suite 5.0 niet" en klik op de Sluiten knop. Nu kunt u starten met het importeren van de Isabel 6 rekeninginformatie door te synchroniseren met Isabel 6.   

4. Hoe krijgt u de Isabel Reporting database op een andere computer?

Hoe krijgt u de Isabel Offline Reporting database op een andere computer?

De gegevens van Isabel Offline Reporting worden lokaal op uw computer bewaard. U kunt Isabel Offline Reporting installeren op verschillende computers maar deze gegevens of rapporten zijn niet hetzelfde.

Vóór het installeren van Isabel Offline Reporting op een andere computer (of voor herinstallatie), maak een backup van de data van een bestaande installatie en herstel deze op de andere computer. Op deze manier kan u de historiek van een bestaande Isabel Offline Reporting installatie recupereren.

Foutmeldingen:

Bij het starten van Isabel Offline Reporting

De interne databank van Isabel Offline Reporting bevat een fout

Start Isabel Offline Reporting op met de optie 'als administrator uitvoeren'.

Klik met de rechter muisknop op het Isabel Offline Reporting login icoon in het start menu of op het bureaublad en selecteer de optie 'als administrator uitvoeren'.

Als dit wel werkt, geeft dit aan dat uw normale Windows gebruikersrechten niet voldoende zijn om Isabel Offline Reporting te gebruiken. Contacteer uw systeembeheerder om deze beperkingen aan te passen in de veiligheids- of beleidsinstellingen.

U heeft Isabel Offline Reporting reeds gebruikt
Daar de Offline Reporting database is opgeslagen op uw lokale PC, is het uw verantwoordelijkheid om regelmatig backups te nemen. Om het verlies van data te voorkomen is het aangeraden minstens elke 3 maanden een backup-bestand te maken. Raadpleeg hiervoor "Hoe een backup creëren van uw Isabel database"Contacteer uw IT-support indien u hulp wenst bij het uitvoeren van de volgende stappen:

U heeft een back-up bestand (.iorbackup) < 3 maanden oud

 1. Open de map \Users\username\AppData\Roaming\Isabel Services\
 2. Wijzig de naam van de map Offline Reporting naar Offline Reporting OLD
 3. Verwijder Isabel Offline Reporting.
 4. Installeer Isabel Offline Reporting.
 5. Start Isabel Offline Reporting
 6. Ga naar Voorkeuren -> Support -> Herstelgegevens. Selecteer het back-up bestand dat u wenst te importeren.
 7. Synchroniseer met Isabel.

U heeft een back-up bestand (.iorbackup) > 3 maanden oud

 1. Open de map \Users\username\AppData\Roaming\Isabel Services\
 2. Wijzig de naam van de map Offline Reporting naar Offline Reporting OLD
 3. Verwijder Isabel Offline Reporting.
 4. Installeer Isabel Offline Reporting.
 5. Start Isabel Offline Reporting
 6. Ga naar Voorkeuren -> Support -> Herstelgegevens. Selecteer het back-up bestand dat u wenst te importeren.
 7. Zoek de meest recente boekdatum op in het overzichtscherm Rekeningsaldi.
 8. Ga naar Voorkeuren -> Instelingen -> Isabel 6 data herimporteren om de ontbrekende periode uit Isabel 6 op te halen.

U heeft geen back-up bestand.

 1. Open de map \Users\username\AppData\Roaming\Isabel Services\
 2. Wijzig de naam van de map Offline Reporting naar Offline Reporting OLD 
 3. Verwijder Isabel Offline Reporting.
 4. Installeer Isabel Offline Reporting.
 5. Start Isabel Offline Reporting. Ga na of de foutmelding verdwenen is.
 6. Sluit Isabel Offline Reporting.
 7. Kopieer de map Offline Reporting OLD\db naar de map Offline Reporting
 8. Start Isabel Offline Reporting
De interne databank van Isabel Offline Reporting is al in gebruik

Het is mogelijk dat Isabel Offline Reporting de laatste keer niet correct werd afgesloten. Om de vorige instantie geforceerd af te sluiten selecteer het IsabelReporting.exe proces in het Windows Taakbeheer (Ctrl+Shift+Esc) en beëindig dat proces. Het is ook aangeraden om alle AcroRd32.exe processen af te sluiten.

U kunt ook de computer herstarten om dit te verhelpen.

Opmerking: Als u zich in een netwerkomgeving bevindt en de database wordt gebruikt door meerdere gebruikers, zorg er dan voor dat er nooit meer dan 1 gebruiker Isabel Offline Reporting gebruikt op hetzelfde moment. Simultaan gebruik van de database met meerdere gebruikers wordt niet ondersteund en zal problemen veroorzaken.

Bijwerken van Isabel Offline Reporting heeft een probleem aangetroffen
Interne fout tijdens het bijwerken van Isabel Offline Reporting

U mag deze boodschap negeren en kan verder werken door deze boodschap weg te klikken.

Isabel Offline Reporting sluit onverwacht af bij het opstarten

Gelieve volgende oplossing toe te passen: "De interne databank van Isabel Offline Reporting is al in gebruik". (supra)

Gelieve de nieuwste versie van de Isabel 6-beveiligingscomponenten te installeren als het probleem zich blijft voordoen.

Error bij het wijzigen van de taal: "De pagina die nu wordt afgebeeld bevat ongeldige waarden"

 1. Vergewis u ervan dat Isabel is afgesloten.
 2. Drunk op . In het Uitvoeren venster, typ %APPDATA%\Isabel Services\Offline Reporting\configuration\ en druk op Enter.

 3. Zoek nu het bestand config.ini in de geopende map, rechterklik hierop en klik op Bewerken.
  • Indien Windows vraagt hoe u het bestand wenst te openen, kies dan kladblok.

 4. Zoek vervolgens naar de parameters osgi.nl and lang.nl, en verander hun waardes na het = karakter (zonder spatie) naar de gewenste taal:
  • nl_BE voor Nederlands
  • fr_BE voor Frans
  • en_US voor Engels
  • de_DE voor Duits


 5. Sla het bestand op, u zou nu in staat moeten zijn de taal te wijzigen eens u Isabel Offline Reporting weer opstart.

 6. Indien u nog steeds hetzelfde foutbericht ontvangt, tracht dan Isabel Offline Reporting te herinstalleren. Volg hiervoor stappen 1-3 hieronder bij: 'Er verschijnt een foutmedling wanneer u op Synchroniseren klikt' - 'U werd niet uitgenodigd uw certificaat te kiezen en uw pincode in te voeren'. Indien u reeds een bestaande database heeft is het aangerden een backup uit te voeren, zoals in de nieuwe box ook wordt uitgeklaard.

Tijdens het Synchroniseren

Er verschijnt een foutmelding wanneer u op Synchroniseren klikt
U werd uitgenodigd uw certificaat te kiezen en uw pincode in te voeren
 1. Gelieve na te kijken of uw Internetverbinding actief is.
 2. Indien de Internetverbinding actief is, op het logbestand "ior.log" van de Isabel Offline Reporting Tool - U vindt dit logbestand door in Isabel Offline Reporting naar Voorkeuren te gaan > Support > Exportlog (waarop u de melding krijgt om het logbestand te bewaren).
 3. Bewaar dit bestand en open het logbestand met bvb. Notepad.
 4. De Isabel 6 diensten zijn niet beschikbaar indien het logbestand de volgende tekst bevat:
  [ERROR] CisFacadeServiceImpl                     - java.lang.Exception: http error 500
 5. Probeer uw Isabel 6 gegevens later te synchroniseren.
U werd niet uitgenodigd uw certificaat te kiezen en uw pincode in te voeren

Wanneer u met dit bericht wordt geconfronteerd is de installatie van IOR waarschijnlijk corrupt geworden. Hierdoor is een schone herinstallatie vereist van zowel de Isabel 6-beveiligingscomponenten als Isabel Offline Reporting. Dit kan ook gerelateerd zijn aan bepaalde gebrekkige gebruikersrechten. Indien u onderstaande herinstallatie instructies niet kan uitvoeren kan dit een hier een indicatie van zijn, ga in dit geval verder met stap 4 en volg de aangegeven instructies.

!!!! Onderstaande instructies omvatten een complete herinstallatie, het is sterk aan te raden een backup te maken !!!!

Gelieve de instructies de volgen in de accordion box 'Hoe een backup creëren van uw Isabel database'.

 1. Deïnstalleer zowel Isabel Offline Reporting ALS de Isabel 6-Beveiligingscomponenten met behulp van de Microsoft Fixit tool.
 2. Download de Isabel Cleanup Tool en voer uit als administrator
  https://www.isabel.eu/content/dam/knowledge_base_ibs6/download/tools/isacleanupv2.exe
 3. Download en herinstalleer de laatste versie van de Isabel 6-Beveiligingscomponenten.
 4. Indien het probleem zich nog steeds voortdoet, gelieve na te gaan of u voldoende rechten hebt om volgend commando uit te voeren. Om dit te zien drukt u op Windowsteken + R > type cmd > Bevestig met OK > kopieer de volgende regels naargelang uw besturingssysteem en druk vervolgens met de rechtermuisknop in het cmd venster om de gekopieerde lijn te kunnen plakken:
  • Windows 32 bit versie: reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Isabel
  • Windows 64 bit versie: reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Isabel
  Indien u hier een foutmelding krijgt (bv Toegang geweigerd) gelieve dan aan uw IT- of systeembeheerder te vragen om u de nodige rechten te geven.
 5. Indien het probleem zich niet langer voordoet, sluit dan de IOR applicatie, u kan nu de backup herstellen die u eerder aanmaakte. Keer hiervoor terug naar de instructies voor het creëren van een backup en volg de optie die u eerder gebruikte.

  Deze rechten worden beheerd door het gebruikersbeleid DisableRegistryTools. Uw IT of systeembeheerder kan deze sleutel vinden in [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System].
Rekeninginformatie in Isabel is niet beschikbaar in Isabel Offline Reporting
 • Met de knop Synchroniseren kan u rekeninginformatie van de laatste 4 maanden bijwerken
 • Isabel Offline Reporting onthoudt de datum van de laatste update en zal niet automatisch een tweede keer gegevens importeren voor eenzelfde periode

Om opnieuw de gegevens van eenzelfde periode te synchroniseren, of gegevens ouder dan 4 maanden te importeren, opent u Voorkeuren > Instellingen > Isabel 6 data herimporteren en kiest u de gewenste periode. Klik daarna op Importeren.

Synchronisatie van Isabel Offline Reporting met een tweede gebruiker in uw Isabel 6 abonnement mislukt.

U heeft de gegevens van uw Isabel 6 contract succesvol gesynchroniseerd in de Isabel Offline Reporting Tool met één van uw gebruikers uit uw Isabel 6 abonnement. Wanneer u wilt synchroniseren met een andere gebruiker uit uw Isabel 6 abonnement, wordt de data niet opgeladen in de Isabel Offline Reporting Tool. Nadat u op de knop Synchroniseren hebt geklikt, zal de tool nagaan wanneer de laatste synchronisatie heeft plaatsgevonden. Wanneer u dezelfde dag een tweede keer op de knop Synchroniseren klikt, zal de tool niet synchroniseren.

Oplossing:

Om meermaals de gegevens van een zelfde periode te importeren in Isabel Offline Reporting opent u Voorkeuren > Instellingen > Isabel 6 data herimporteren en kiest u de gewenste periode. Klik daarna op Importeren.

Waarschuwing : importeren van gegevens van meerdere gebruikers kan leiden tot dubbele gegevens.

Wanneer u voor de eerste keer uw Rekeninginformatie synchroniseert in de Isabel Offline Reporting Tool, worden slechts vier maanden geïmporteerd.
 • De maximale interval voor synchronisatie is gedefinieerd op 4 maanden.
 • Indien u oudere data wil synchroniseren, ga naar "Voorkeuren en klik op Isabel 6 data herimporteren en vul de gewenste data in.

Bij het aanmaken van een rapport

Wanneer u een rapport aanmaakt dat meerdere deviezen bevat, worden alle bedragen opgeteld in een totaalbedrag

Bij flexibele rapporten met meerdere munteenheden dient u groepering toe te passen op het veld "Munt":

 • In "Veldselectie": Activeer het veld "Munt".
 • In "Lay-out": Activeer de opties "Groeperen" en "Totaal" bij het veld "Munt".

Backup en overzetten van data in Isabel Offline Reporting:

Gebruikers kunnen onderstaande stappen uitvoeren om hun data in Isabel Offline Reporting over te zetten naar een andere computer. Na het uitvoeren van deze stappen zullen alle rekeninginformatie en bewaarde filters in de rapporten beschikbaar zijn op een andere computer.

Reeds aangemaakte rapporten zullen hierbij niet mee overgezet worden. Gebruikers zullen deze bestanden manueel moeten overzetten indien ze deze willen bewaren.

Isabel Offline Reporting is geïnstalleerd en werkend
 1. Start Isabel Offline Reporting op de computer waarop de data aanwezig is.
 2. Ga naar Voorkeuren -> Support -> Back-upgegevens. Er zal gevraagd worden waar deze te bewaren. Dit bestand kan overgezet worden naar de andere computer.
 3. Op de andere computer ga naar Voorkeuren -> Support -> Herstelgegevens. Hier zal gevraagd worden naar het bestand dat aangemaakt werd in stap 2.

 Alle huidige data in Isabel Offline Reporting zal gewist worden na het uitvoeren van stap 3

Isabel Offline Reporting is geïnstalleerd op een computer die niet meer werkt

Gelieve uw IT- of systeembeheerder te contacteren voor hulp bij het uitvoeren van volgende stappen.

 1. Isabel Offline Reporting bewaart alle data in de profielmap van de gebruiker (%appdata%\Isabel Services\Offline Reporting\). Indien u toegang hebt tot deze data zal de locatie de volgende zijn: x:\Users\username\AppData\Roaming\Isabel Services\Offline Reporting\
  (waarbij x de bijhorende letter van de schijf is).
 2. In de map Offline Reporting kunt u een map db terugvinden. Kopieer deze volledige map om uw gegevens te bewaren.
 3. Installeer Isabel Offline Reporting op uw nieuwe computer. Gedurende de installatie zult u de optie krijgen om de locatie van de lokale databank te specifieren. Gelieve deze locatie neer te schrijven indien u voor deze optie kiest.
 4. Start Isabel Offline Reporting voor de eerste keer en sluit het nadien.
 5. Zoek dezefde map terug op de nieuwe computer en vervang deze met de bewaarde map afkomstig van de oude computer.

Indien het onmogelijk is om de db map terug te vinden kunt u in de volledige harde schijf zoeken naar het bestand "db.lck" (zoek eveneens voor verborgen mappen en bestanden). Dit bestand bevindt zich in de map db. Eens deze map gevonden kunt u verder gaan met de volgende stap in het proces.

IOR: Isabel Offline Reporting
45176
25/11/2020