Wanneer u een betalingsbestand wilt uploaden krijgt u een foutmelding, een waarschuwing of het bestand wordt geupload in vrij formaat

Document ID: 36088
Gewijzigd: 25/11/2020

Oplossing:

Wanneer u een betalingsbestand wil uploaden krijgt u een foutmelding, een waarschuwing of "het bestand wordt geüpload in vrij formaat" terwijl dit niet het geval mag zijn.

  Bankbestanden worden aangemaakt door uw ERP- of boekhoudingssoftware. In plaats van manueel bestanden aan te passen; contacteer de softwareleverancier van uw ERP- of boekhoudingspakket en bezorg hun de foutboodschap.   

 

Fatale Fout: Bestandsformaat Problemen

Fatale fout: Bestand voldoet niet aan ISO20022 pain.00x.001.0x.xsd

Het bestand is slecht gestructureerd.

Tijdens het valideren van uw bestand merkt Isabel dat uw bestand niet voldoet aan de specificaties. Gelieve contact op te nemen met uw software leverancier voor meer informatie over een mogelijke bug in hun applicatie. Als alternatief kan u de fout zelf opzoeken.
Voor meer informatie over het manueel valideren van bankbestanden kan u de pagina "Ondersteunde bank-bestandsformaten en hun bijbehorende specificaties" raadplegen.

Fatale Fout: De IBAN (IBAN) van de rekening crediteur is ongeldig

Een IBAN in uw bankbestand is foutief of is een niet-geregistreerde IBAN.

Oplossing

De geregistreerde IBAN's en hun validatieregels zijn beschikbaar in de IBAN Registery van SWIFT. Een IBAN moet in de IBAN registery aanwezig zijn en voldoen aan een validatiecontrole om geldig te zijn.

Een meer gedetailleerde uitleg en een voorbeeld:
 • De lengte van de IBAN moet correct zijn per land. De correcte lengte per land kan u nagaan op Wikipedia.org (Samenstelling van het IBAN in andere landen).
 • Verplaats de eerste 4 tekens van de IBAN naar het einde.
  Voorbeeld: GB82 WEST 1234 5698 7654 32 > WEST 1234 5698 7654 32 GB82
 • Vervang de letters in de IBAN door cijfers (a=10, B=11, C=12, ...).
  Voorbeeld: WEST 1234 5698 7654 32 GB82 > 32 14 28 29 1234 5698 7654 32 161182
 • Bereken de module 97 van de aangepaste IBAN. Het resultaat van deze berekening moet 1 zijn om een geldig IBAN te hebben
  Voorbeeld: mod(97) 3214282912345698765432161182 = 1

Wij raden sterk aan contact op te nemen met uw softwareleverancier om deze validatie in te bouwen.

Fatale Fout: De Belgische gestructureerde mededeling [gestructureerde mededeling] is ongeldig. Slechts 12 numerieke tekens zijn toegestaan en het controlecijfer moet geldig zijn.
De referentie crediteur in de gestructureerde mededeling moet de Belgische gestructureerde mededeling met 12 cijfers bevatten

Een gestructureerde mededeling in uw bankbestand is foutief of slaagt niet in de module 97 validatie.

Oplossing

Een geldige gestructureerde mededeling bestaat uit uitsluitend 12 cijfers (tekens zoals *, +, / of \ zijn niet toegelaten). De validatie gebeurt als volgt:

 • De lengte van de gestructureerde mededeling moet 12 cijfers bevatten.
 • Neem de eerste 10 cijfers en reken de module 97 uit van deze eerste 10 cijfers: 090933755493 > mod(97) 0909337554 = 93.
 • Het resultaat moet hetzelfde zijn als de laatste 2 cijfers van de gestructureerde mededeling:
  Voorbeeld 090933755493 = 93
   Uitzondering: indien het resultaat van de module 00 is dan wordt 97 gebruikt in de gestructureerde mededeling. Bijgevolg is een gestructureerde mededeling eindigend op 00 onmogelijk.

Indien deze validatie faalt maakt u gebruik van een foutieve gestructureerde mededeling. Kijk na of u zich niet vergiste bij het invoeren van de gestructureerde mededeling, of neem contact op met uw begunstigde om een correcte gestructureerde mededeling te ontvangen.
Het is aangeraden om eveneens uw softwareleverancier op de hoogte te bregen zodat een validatie ingebouwd kan worden voor het betalingsbestand gecreëerd wordt.

Fatale Fout: Alle valuta van debiteurrekeningen moeten gelijk zijn voor de hele betaling

U maakt gebruik van een opdrachtgevende rekening met meerdere munteenheden.
De tag <Ccy> (Currency*) ontbreekt. U kan uw bestand manueel wijzigen of contact opnemen met uw ERP of software leverancier.

*Enkel Currency gebruiken als hetzelfde rekeningnummer verscheidene valuta's omvat en de rekening gedebiteerd moet worden in een andere valuta dan de valuta van de transfer.

Oplossing

Voeg de tag <Ccy> toe, dit is een onderdeel van de tag <DbtrAcct> (DebtorAccount).
Meer informatie hierover kan u terugvinden in "ondersteunde bank-bestandsformaten en hun specificaties".

Fatale Fout: Het bedrag mag niet meer decimalen bevatten dan toegestaan voor deze munt

U maakt gebruik van meer decimalen dan toegelaten voor deze munteenheid.
Elke munteenheid heeft een maximum aan toegelaten decimalen (0, 2 of 3).
Voor de meeste (100+) munteenheden zijn er 2 decimalen toegestaan.

Voor de andere, gelieve de lijst hieronder te raadplegen.

Munteenheden zonder decimalen (0 decimalen)
 • BIF
 • BYR
 • CLF
 • CLP
 • DJF
 • GNF
 • JPY
 • KMF
 • KRW
 • MGA
 • PYG
 • RWF
 • VUV
 • XAF
 • XOF
 • XPF
Munteenheden die tot 3 decimalen toelaten
 • BHD
 • IQD
 • JOD
 • KWD
 • LYD
 • OMR
 • TND
Fatale Fout: Het bestand komt niet overeen met het verwachte formaat

3 bytes zijn toegevoegd aan het originele bestand door deze op te slaan als UTF8 (bvb door Notepad). Hierdoor is de file geen correct UTF8 bestand meer.
Gelieve de softwareleverancier te contacteren om een UTF-8 bestand aan te maken zonder die 3 bytes.

Fatale Fout: Privé-identificatie 'Andere identificatie' van het schema van de crediteur is geen geldige identificatie

Dit probleem doet zich voor omdat uw bestand slecht gestructureerd is op niveau van Creditor Scheme Identification  <CdtrSchmeId>

Oplossing

Volgende Tag zou u moeten controleren: Identification <Id>
U kan uw bestand manueel wijzigen of contact opnemen met uw ERP of software leverancier.
Meer informatie hierover kan u terugvinden in "ondersteunde bank-bestandsformaten en hun specificaties".

Het geuploade betalingsbestand wordt onterecht aangezien als een vrij formaat

Het Isabel programma controleert het betalingsbestand om te bepalen om welk type bankbestand het gaat. Gezien het bestand niet correct is, kan het betalingsbestand geupload worden als vrij formaat. Dit heeft als gevolg dat het bestand mogelijk niet wordt uitgevoerd door uw bank.

Gelieve contact op te nemen met u ERP-leverancier en de "ondersteunde bank-bestandsformaten en hun bijbehorende specificaties" te bekijken.  

Fatale fout: VR.BF.V.CT3.ISO.130 - Controle som van het bericht is fout (/Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/CtrlSum)

Deze error kan verschijnen wanneer u een SEPA Domciliëring uploadt met een foutieve controlesom in de groepsheader of payment level van het bestand. Wanneer deze tag <CtrlSum> aanwezig is dient de inhoud correct te zijn. Gelieve deze tag te corrigeren óf te verwijderen.

Fatale fout: VR.BF.V.CT3.ISO.133 - Totaal aantal transacties is foutief (/Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/NbOfTxs)

Deze error kan verschijnen wanneer u een SEPA Domciliëring uploadt met een foutief aantal transacties in de groepsheader of payment level van het bestand. Wanneer deze tag <NbOfTxs> aanwezig is dient de inhoud correct te zijn. Gelieve deze tag te corrigeren óf te verwijderen.

Fatale fout: De bank .......... staat het uploaden van het formaat XML-CT pain.001.003.03 niet toe

Dit formaat wordt enkel ondersteund door ING

 

Fatale fout: Indien de informatie over het betalingstype aanwezig is op betalingsniveau, mag deze informatie niet aanwezig zijn op verrichtingsniveau

PaymentTypeInformation <PmtTpInf> is verplicht en kan aanwezig zijn op CreditTransferTransactionInformation level en op Payment level. Deze tag mag echter niet op beide niveaus gelijktijdig aanwezig zijn.

Wanneer de tag aanwezig is op Payment level, geldt deze voor alle transacties in het bestand.
Wanneer de tag aanwezig is op transactieniveau, dient deze voor elke transactie afzonderlijk te worden bepaald.

Indien deze fatale fout zich voordoet, dient u de volledige tag op één niveau te verwijderen.

 

Bestandsformaat Waarschuwingen

Hoe een waarschuwing aanvaarden: "Extra voorwaarden aanvaarden/weigeren"

U kunt de waarschuwing aanvaarden in de details van de geuploade verrichting. Ga naar Verrichtingen en open uw geuploade verrichting. In het menu Acties aan de linkerkant zal de optie "Extra voorwaarden aanvaarden/weigeren" beschikbaar zijn.

U kunt de waarschuwing ook aanvaarden tijdens het uploadproces in the kolom Actie. Het drop-down menu is beschikbaar enkele seconden nadat de upload is afgelopen.

 Eens u de voorwaarden aanvaard of geweigerd heeft, kunt u dit niet meer wijzigen.

Waarschuwing: Dubbel: Dit bestand werd al geupload

Dubbel: dit bestand werd al geupload op [Timestamp] met referentie [BestandsnaamOfBeschrijving].

U (of iemand anders in het contract) heeft dit bestand reeds opgeladen in de voorbije 7 dagen, in hetzelfde ebanking contract of met dezelfde hash code.

U kan deze foutmelding aanvaarden, maar er is een risico dat u hetzelfde bestand twee keer uploadt. Afhankelijk van het type fout kan de bank uw bestand mogelijk weigeren.

Opmerking: U krijgt deze melding ook indien het voorgaande bestand reeds gewist of verzonden is. Indien u het risico begrijpt kan u deze waarschuwing aanvaarden.

Waarschuwing: Bestand heeft een uitvoeringsdatum in het verleden

De uitvoeringsdatum in uw bestand ligt in het verleden.

U kan deze foutmelding aanvaarden, maar afhankelijk van het type fout kan de bank uw bestand mogelijk weigeren.

Om zeker te zijn dat uw betalingsbestand wordt uitgevoerd door uw bank is het aangeraden de uitvoeringsdatum op vandaag of in de toekomst in te stellen. Indien u deze foutmelding negeert kan de bank uw bestand weigeren (dit is bankafhankelijk).

Let op: Deze waarschuwing is enkel nog van toepassing bij pain.001.001.02 en SEPA Direct Debit

Waarschuwing: De BIC (BIC) voor de agent crediteur is niet gekend.

De BIC van 1 of meerdere van uw tegenpartijen is niet gekend.

Isabel gebruikt een lijst van gekende BIC's (gekend bij Swift) en gaat deze na in uw betalingsbestand. Indien een BIC niet gekend is, wilt dit niet zeggen dat de BIC foutief is. U kan ook zelf op de website van Swift een BIC opzoeken

Opgelet: Indien u een geldige BIC gebruikt maar deze is niet van deze account, krijgt u ook deze melding.

Hier kunt u opzoeken welke BIC-code uw account nodig heeft.

 

Waarschuwing: Het land van de crediteurrekening (rekeningnummer) komt niet overeen met het land van de BIC-code van de agent crediteur (BIC).

De landcode van de BIC van uw tegenpartij is niet hetzelfde als de landcode van het rekeningnummer.

Gelieve na te gaan of u de BIC gebruikt die overeenkomt met het bijhorend rekeningnummer.

U kan deze foutmelding aanvaarden, maar afhankelijk van het type fout kan de bank uw bestand mogelijk weigeren.

Het adres van de debiteur is verplicht omdat het land van debiteurs- of crediteursrekening zich in een niet-EEA SEPA land of territorium bevindt.

Deze error kan voorkomen wanneer u tracht een een nieuwe SEPA domiciliëring te uploaden met een niet-EEA SEPA debiteurs- of crediteursrekening, zonder een adres van de debiteur te voorzien.
Alle nieuwe SEPA domiciliëringen en mandaten (toegevoegd aan bestaande SEPA domiciliëringen) in deze omstandigheden dienen hieraan te voldoen. Gelieve het bestand aan te passen door het correcte adres in te geven, met behulp van de tags <Dbtr> en <PstlAdr> en het vervolgens opnieuw up te loaden.

Indien de tags niet aanwezig zijn in het bestand zal er enkel een waarschuwing worden verzien. U kan deze aanvaarden en het bestand alsnog verzenden en ondertekenen, al is het mogelijk dat de bank uw bestand alsnog zal weigeren. Het is dan ook sterk aangeraden om deze data te voorzien, voor meer specifieke informatie kan u de "ondersteunde bank-bestandsformaten en hun specificaties" consulteren.

 

Bankcontract gerelateerde rechtenproblemen met toegestane Bestandsformaten, Transactietypes, opdrachtgevende rekeningen:

Error: De bankservice ondersteunt dit bestandsformaat niet
 • De encodering van uw bankbestand is niet UTF-8 of ANSI.
 • Uw bank ondersteunt dit type van bestandsformaat niet.
 • U bent niet ingetekend op de module Importeren diverse bestanden.

Oplossing

Om na te gaan of uw bank dit bestandsformaat ondersteunt:

 1. Controleer of uw bestand ondersteund wordt door Isabel 6.
 2. Indien uw bestandstype voorkomt in de lijst met ondersteunde formaten, ga na met uw bank of uw bank dit bestandstype ondersteunt.
 3. Indien uw bestandstype niet voorkomt in de lijst met ondersteunde formaten is het via Isabel 6 alsnog mogelijk ongekende bestandstypes door te sturen. Indien u een ongekend bestandstype wilt doorsturen, ga dan na of uw bank dit formaat ondersteunt en dat u ingetekend bent Opladen van cheques en andere bestanden.
Error: Het nummer van de opdrachtgevende rekening xxx in uw bestand is niet gekend in uw contract(en) of ligt buiten het ondersteunde bereik

U gebruikt een opdrachtgevende rekening die niet gekend is of nog niet geconfigureerd is uw Isabel contract

Gelieve na te gaan of de gebruikte opdrachtgevende rekening correct is en ingesteld in uw Isabel contract. U kan dit testen door te proberen een betaling aan te maken met uw opdrachtgevende rekening

  Het is enkel nodig dat de opdrachtgevende rekening voorkomt in de voorgestelde wizard, niet dat de gebruikte representatie hetzelfde moet zijn.

 • Indien u een (non)-SEPA betaling upload kan u dit nagaan door uw opdrachtgevende rekening te zoeken tijdens het aanmaken van een nieuwe Betaling.
 • Indien uw opdrachtgevende rekening niet voorkomt in de voorgestelde wizard is uw rekening nog niet toegevoegd. Gelieve contact op te nemen met uw bank voor het toevoegen van de opdrachtgevende rekening.
Gebruiker is niet gemachtigd om een bankbestand met een verrichting van het formaat [transactietype] te uploaden
Gebruiker heeft geen toestemming om een bestand op te laden met opdrachtgevende rekening [rekeningnummer] en type verrichting [transactietype]

U bent niet gemachtigd om dit type bestand op te laden.

Indien u een SEPA domiciliëring probeert op te laden, gelieve na te gaan of u bent ingetekend op de module Domiciliëring.

Contacteer uw bank om uw gebruikersrechten aan te passen.

Error: Bankservice xxx laat geen productiebestanden met het transactietype code: xxx

U bent niet gemachtigd om dit type bestanden door te sturen.

Gelieve contact op te nemen met uw bank om de machtiging te krijgen om dit type bestand (QTT) op te laden.

Of gebruik indien mogelijk een van uw opdrachtgevende rekeningen (van een andere bank) die de vermelde QTT wel toelaat.

[WAARSCHUWING:] Selecteer uw contracterende bank
[WAARSCHUWING:] Selecteer uw subtype
[WAARSCHUWING:] Geef de parameter van uw subtype op

Het opgeladen bankformaat is geen gekend formaat:

 • Indien u op de hoogte bent dat u een bestand hebt opgeladen dat geen ondersteund formaat is en uw bank dit formaat wel zal aanvaarden, selecteer dan uw bankcontract en een subtype of parameter van uw subtype (U kunt een subtype kiezen voor uw bestand, maar het bestand wordt mogelijk alsnog geweigerd door uw bank).
 • Indien uw bestand wel een ondersteund formaat is en u krijgt deze opties, is uw bestand slecht gestructureerd aangezien de detectie om het formaat te achterhalen gefaald is. Gelieve contact op te nemen met uw softwareleverancier om na te gaan of u een geldig bestand probeert op te laden.
Fatale Fout: Importproces mislukt

Deze fout kan zich voordoen wanneer er een profiel met geavanceerde mandaten actief is voor uw gebruiker, waardoor uploads geblokkeerd worden. Gelieve uw bank te contacteren om het geavanceerde mandaten profiel te laten aanpassen.

 

Upload mislukt (uw bestand werd niet geupload naar Isabel); Dit zijn problemen gerelateerd aan de beveiligde klant-server communicatie bv. activeX, tar bestand, CIS:

 

Validatie geupload bestand:

Het validatieproces bij de upload van een bestand

Bij het uploaden van bankbestanden naar uw bank via Isabel 6, zal Isabel de structuur en inhoud valideren met elk gekend bankbestandstype. Dit validatieproces geeft u meer zekerheid dat de bank het bestand zal uitvoeren bij ontvangst gezien u real-time feedack zal krijgt over uw bestanden. Deze validatie kan falen als de structuur of de inhoud niet overeenkomt met wat beschreven wordt in "ondersteunde bank-bestandsformaten en hun specificaties" (*). Er kunnen 3 soorten boodschappen voorkomen.

 (*) Deze specificaties (of implementatierichtlijnen) worden niet bepaald door Isabel, enkel geïmplementeerd.

 • Waarschuwing: een waarschuwing informeert u over een mogelijk probleem met het bestand of meldt u een bijkomende stap waar het bestand door zal moeten. Als u een waarschuwing krijgt, kan u zelf beslissen om deze te aanvaarden of te weigeren. Hoewel het bestand kan aanvaard worden door Isabel, is het mogelijk dat het alsnog wordt geweigerd door de bank.
 • Error Fatal: een fatale fout wordt weergegeven als uw bestand niet kan aanvaard worden omdat het slecht gestructureerd is. U kunt dit bestand niet naar de bank verzenden.
 • Upload mislukt: de upload is mislukt en uw verrichting is niet zichtbaar bij het terugkeren naar het verrichtingen overzicht.
Het is niet mogelijk om een geupload betalingsbestand te wijzigen

Voer de wijzigingen uit in uw ERP- of boekhoudpakket en upload het bestand opnieuw.
Omdat de inhoud van een geupload bestand niet gewijzigd kan worden in Isabel 6, kunt u best het incorrecte bestand verwijderen.

De upload error/waarschuwingsboodschap uitgelegd

Als u een waarschuwing of een fatale fout krijgt gedurende het uploadproces kunt u, om de fout of waarschuwing te bekijken, op het vergrootglas klikken of terugkeren naar het "Verrichtingen" overzicht en de details bekijken van uw geupload bestand. Een waarschuwing of fatale fout zal als volgt gestructureerd zijn:

SEPA.CT.V3_ISO20022.1 - Fatal(4) - (25,32) - Bestand voldoet niet aan ISO20022 pain.001.001.03.xsd

SEPA.CT.V3_ISO20022.1 De technische ID gebruikt bij Isabel voor de validatieregel die deze fout veroorzaakt
Fatal(4) Kan "Fatal(4)" (Error) of "Waarschuwing" zijn.
(25,32) Regelnummer en positie op die regel waar de fout is voorgekomen. Opgelet, deze positie is bij benadering. In sommige gevallen is de locatie niet ingevuld.
Bestand voldoet niet aan ISO20022 pain.001.001.03.xsd De technische foutmelding in tekst
Andere waarschuwingen of fatale foutboodschappen

Contacteer uw ERP of de leverancier van uw boekhoudpakket en deel hen de gekregen foutboodschap mee.
U kan ook uw bestand manueel aanpassen met de informatie uit de gekregen foutboodschap.

 Bankbestanden manueel aanpassen is op eigen risico.

Bestanden manueel aanpassen

Bankbestanden worden aangemaakt door het ERP- of boekhoudpakket. In plaats van bestanden manueel aan te passen, kunt u ook contact opnemen met uw software leverancier en de foutboodschap meedelen.

 Bankbestanden manueel aanpassen is op eigen risico.

Als u manueel bestanden corrigeert kunt u uw bankbestand openen met een meer geavanceerd tekstverwerkingsprogramma zoals XML Copy Editor (dit programma kan de regelnummers weergeven en XML-bestanden valideren met de overeenkomstige XSD).

Het kan in sommige gevallen voorkomen dat bij een XML-bestand alle data op 1 enkele regel staat. Dit wordt gedaan door uw ERP- of boekhoudpakket om het bestandsformaat te reduceren, maar is niet gebruiksvriendelijk om manueel bestanden aan te passen. Als u XML Copy Editor gebruikt, kunt u uw bestand formatteren door naar het menu XML > Pretty-print te gaan.

U kunt het bestand corrigeren door gebruik te maken van het regelnummer, de positie en de waarschuwing die wordt weergegeven in de foutmelding die u kreeg van Isabel 6.

Wanneer u een betalingsbestand wilt uploaden krijgt u een foutmelding, een waarschuwing of het bestand wordt geupload in vrij formaat
36088
25/11/2020