Ondersteunde bank-bestandsformaten en specificaties

Document ID: 32541
Gewijzigd: 18/10/2021

Inhoud:

OPMERKING: In onderstaande tabellen kan u de door Isabel 6 ondersteunde bankformaten met de bijhorende specificaties terugvinden voor zowel upload (bv een betaling of domiciliëring) als download (bv rekeninginformatie). Deze bestanden worden niet beheerd door Isabel maar door Febelfin.be en iso20022.org.

Ondersteunde upload formaten

Formaat Specificaties XSD (*)
SEPA & Non-SEPA Credit Transfer (XML ISO20022) Pain 001.001.03
Credit transfer XML met validatie tegenover de XSD standaard en van de Belgische implementatie richtlijnen
NL EN XSD
SEPA & Non-SEPA Credit Transfer (XML ISO20022) Pain 001.002.03
Duitse specifieke credit transfer XML met validatie tegenover de XSD-standaard (alleen ondersteund door een beperkt aantal banken)
  EN XSD
SEPA & Non-SEPA Credit Transfer (XML ISO20022) Pain 001.003.03
Duitse specifieke credit transfer XML met validatie tegenover de XSD-standaard (alleen ondersteund door een beperkt aantal banken)
  EN XSD
SEPA Direct Debit (XML ISO20022) Pain 008.001.02
Zowel Core & B2B SEPA Domiciliëring met validatie tegenover de XSD standaard en van de Belgische implementatie richtlijnen
NL EN XSD
SEPA Direct Debit Reversal (XML ISO20022) Pain 007.001.02
Standaard terugboekingen met validatie tegenover de XSD standaard
NL EN XSD
CIRI-DIV-bestanden (vrij formaat)
Verzamelnaam voor bankbestanden die niet gekend zijn door Isabel. Het laat aan de bank toe om formaten te definiëren die al worden behandeld door zijn verwerkingstoepassingen, maar nog niet worden ondersteund door de Isabel 6 omgeving.

OPMERKING: De toegestane karakter-set is LATIN in UTF-8 formaat. de Belgische implementatie richtlijnen laten echter enkel de volgende karakters toe: a-z, A-Z, 0-9 en de speciale karakters: /-?:().,'+ en spatie
Alle UTF-8 karakters die niet in bovenstaande lijst voorkomen worden daarom automatisch geconverteerd door Isabel 6
bijvoorbeeld: X&@#"éçà*$µX
worden geconverteerd naar:  X    eca   X

(*) Een XSD is een bestand bedoeld voor de validatie tegenover de ISO standaard van XML bestanden. Met de XSD kan uw softwareleverancier een basis validatie inbouwen in het boekhoudpakket.

Developers tips

Developers tip: We strongly advise ERP or accounting software supplier to implement the XSD check to detect common issues with banking files. When viewing upload error statistics at Isabel we detect that 1/4 issues are directly related to badly validations that could be detected with an XSD check. We encourage you to use the opensource XSD files (created by iso20022.org) mentioned above.
The XSD also contains regular expressions that can be used when validating input fields.

Manually validating a file according to an XSD

Although we recommend that XSD validation is built into your ERP or accounting software you can also manually validate your banking file according to an XSD.

Please note that the information provided below is technical. In the steps below we will use XML Copy Editor (other advanced text editors can also be used).

 1. Download and install XML Copy Editor. Once installed, start this program and open your file using XML Copy Editor (choose File > Open).
  Optional: In some cases when using banking file in XML all data might on 1 single line. This is done by your ERP or accounting software to reduce the file size, but is not user friendly to manually edit files. If you are using XML Copy Editor you can format your file by going to menu XML > Pretty-print.
 2. Verify if your file is a well formed XML file by going to the menu XML > Check Well-formedness. The result of this validation will be displayed in the Information bar at the bottem.
  In case this validation fails your ERP or accounting software created a file that is not according to specifications. The most common mistakes here are illegal characters (only UTF-8 characters are allowed) or an invalid XML file (could be a wide range of possible issues). You will not be able to continue with the next validation step in case this validation fails.
 3. Download the XSD corresponding to your used banking file and unzip it (you can view what type you must download in one of the first lines in your file).
 4. In XML Copy Editor go to the menu XML > Associate > XML Schema. Select the XSD file you downloaded.
 5. Validating your file with the corresponding XSD by going to the menu XML > Validate > DTD/XML Schema
 6. In case this validation returns errors you can try to manually correct them. A malformed BIC, IBAN, text too long, illegal characters,... are common and easy to solve issues. In case they are not one of those we recommend contacting your software supplier and provide them the found issues.
   Although this validation is essential, it is not a guarantee that your file will accepted. Isabel 6 has a more in depth validation that is not covered by this XSD validation alone.

According to statistics this error occurs most when:

 • A wrong formatted IBAN is used. A valid IBAN must begin with the 2 letter (country code), 2 check digits followed by 1 to 30 alphanumeric characters. Regular expression (*): [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30})
 • A wrong BIC is used. A valid BIC must begin with 4 letters (institution code or bank code), 2 letters (country code) and 2 alphanumeric characters (location code). Optionally there are 3 alphanumeric characters at the end for the branch code. Total of 8 or 11 characters. Regular expression (*): [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}
 • An empty tag is used in the banking file. It is not allowed to have empty tags (like <tag></tag> or <tag/>)
 • Illegal characters are used in the banking file. Only the characters as stated below can be used as valid input value. The file itself must have UTF-8 encoding.
  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  / - ? : ( ) . , ' +
  Isabel does allow the complete UTF-8 charset (so also letters with accents etc) but will be converted. For more information please read charset.pdf
 • Another cause what made your file badly structured. The XSD validation covers a lot of various rules. In case the above reasons are verified you are advised to contact your accounting or ERP software supplier to verify where the issue is located. When contacting your software supplier also inform them about What is an XSD.

(*) A Regular expression can be used by your accounting or ERP software supplier to validate your input so you get real-time feedback when you've input a wrong value.

Oudere ondersteunde bankformaten

BELANGRIJK: Onderstaande upload types zijn de oude "CIRI"- formaten. Doordat SEPA/non-SEPA (zie tabel hierboven) verplicht zijn is het mogelijk dat sommige van de CIRI formaten niet meer ondersteund worden door uw bank. Om na te gaan of deze formaten verder ondersteund blijven is het aangeraden contact op te nemen met de bank(en) van uw opdrachtgevende rekening(en).

Formaat Specificaties XSD
SEPA & Non-SEPA Credit Transfer (XML ISO20022) Pain 001.001.02
Credit transfer XML met validatie tegenover de XSD standaard en van de Belgische implementatie richtlijnen
NL EN XSD
SEPA Direct Debit (XML ISO20022) Pain 008.001.01
Zowel Core & B2B SEPA Domiciliëring met validatie tegenover de XSD standaard en van de Belgische implementatie richtlijnen
NL EN XSD
CIRI FBF (binnenlandse betaling) layout 128 en 360 *
Oud formaat voor Belgische Binnenlandse Betaling met validatie van de Belgische implementatie richtlijnen
NL EN
CIRI VME (internationale betaling) layout 128 en 1440 versie 3.1 *
Oud formaat voor Belgische Buitenlandse Betaling met validatie van de Belgische implementatie richtlijnen
NL EN
CIRI VME (internationale betaling) layout 128 en 1440 versie 3.1 *
Oud formaat voor Belgische Buitenlandse Betaling met validatie van de Belgische implementatie richtlijnen
NL EN
CIRI-RCA layout 128 en 180 *
Oud formaat voor Belgische cheque met validatie van de Belgische implementatie richtlijnen

(*) Gelieve uw bank te contacteren voor meer informatie welke formaten en versies uw bank nog steeds ondersteund.

Ondersteunde download formaten

Onderstaande formaten kunnen gebruikt worden door uw boekhoudpakket voor het automatisch verwerken van uw rekeninginformatie. Voor meer informatie over welke formaten en versies uw bank ondersteunt kan u best contact opnemen met uw bank(en). U kunt u aanvraag indien via Isabel.eu/manage.

Formaat Specificaties XSD (*)
CODA (oude versies)
Downloadbaar rapportformaat
CODA 2.1
Downloadbaar rapportformaat
CODA 2.2
Downloadbaar rapportformaat
NL EN  
CODA 2.3
Downloadbaar rapportformaat
NL EN  
CODA 2.4
Downloadbaar rapportformaat
NL EN  
CODA 2.5
Downloadbaar rapportformaat
NL EN  
CODA 2.6
Downloadbaar rapportformaat
NL EN  
CODA: SEPA Domiciliëring rapportering codes
Gebruikte rapporteringscodes voor SEPA Domiciliëringen in CODA
  EN  
MT940
Downloadbaar rapportformaat (geboekte rekeninginformatie)
MT941
Downloadbaar rapportformaat (saldorapport)
MT942
Downloadbaar rapportformaat (intraday)
CAMT (XML ISO20022) CAMT 052.001.02
Downloadbaar rapportformaat (intraday saldo en transactie informatie)
    XSD
CAMT (XML ISO20022) CAMT 053.001.02
Downloadbaar rapportformaat (geboekte saldo en transactie informatie)
  EN XSD
CAMT (XML ISO20022) CAMT 054.001.02
Downloadbaar rapportformaat (gedetailleerd batch rapport)
   EN XSD
CAMT (XML ISO20022) CAMT 052.001.03
Downloadbaar rapportformaat (intraday saldo en transactie informatie)
   EN XSD
CAMT (XML ISO20022) CAMT 053.001.03
Downloadbaar rapportformaat (geboekte saldo en transactie informatie)
   EN XSD
CAMT (XML ISO20022) CAMT 054.001.03
Downloadbaar rapportformaat (gedetailleerd batch rapport)
   EN XSD
DIV files (vrij formaat)
Banken kunnen beslissen om DIV-bestanden te sturen, b.v. Mandaat bestanden van de Nationale Bank van België voor SEPA Domiciliëring of CAMT rapportbestanden

 

 

 

Ondersteunde bank-bestandsformaten en specificaties
32541
18/10/2021