Hoe een SEPA domiciliëring of invordering aanmaken?

Document ID: 43595
Gewijzigd: 08/02/2019

Stappen:

Vereisten

Hoe toegang krijgen?

Maak een SEPA domiciliëring aan

Aanmaken en beheren van mandaten

Wat als uw SEPA domiciliëring werd geweigerd?

Vereisten

Voordat u in staat bent om in de wizard een SEPA domiciliëring aan te maken hebt u één of meer mandaten nodig. Raadpleeg aanmaken en beheren van mandaten voor meer info over hoe u deze in Isabel 6 kan registeren.

Hoe toegang krijgen

 1. Selecteer de "Verrichtingen" tab
 2. Selecteer onder "Nieuw" > "SEPA Domiciliëringen" in het linker navigatie paneel. Als resultaat wordt de "SEPA Domiciliëringen" wizard weergeven.Maak een SEPA domiciliëring aan

Selecteer uw opdrachtgevende rekening

Selecteer de "Alias van de opdrachtgever" uit de dropdown lijst of zoek door de Alias of IBAN in te geven. Alle andere velden van de opdrachtgever zullen automatisch ingevuld worden.

Werken met een enkel mandaat

 1. Selecteer een "Mandaatreferte" uit de dropdown lijst.
  Opmerking: Als u meer dan 200 mandaten bezit dan dient u de eerste karakters van het mandaat in te geven in het "Mandaatreferte" veld om deze te kunnen selecteren.
 2. Geef het bedrag in voor deze inning of gebruik het eventueel voorgeconfigureerd standaard bedrag van het mandaat.
 3. Geef de verplichte "Invorderingsdatum" in. De toegelaten datum is afhankelijk van het gekozen betaalschema (B2B of Core), het betalingstype (Terugkerend of Eenmalig) maar ook de de volgorde (Eerste, Volgende, Laatste). Deze informatie kan u terugvinden aan de linkerkant waar u de mandaten hebt geselecteerd.
  1. In het Core schema , ingeval van Eerste of Eenmalige moet u uw SEPA domiciliëringsbestand minstens 5 dagen versturen voor de Invorderingsdatum. Ingeval van Volgende of Laatste is dit slechts 2 dagen.
  2. In het B2B schema , dient u uw inning tenminste 1 dag voor de Invorderingsdatum te versturen
 4. Geef in "Bericht aan debiteur" een mededeling in aan u debiteur. als gevolg wordt de Standaardboodschap aan debiteur uit het mandaat vervangen door deze mededeling.
 5. In "Klantenreferentie (end-to-end mededeling)" kan u de automatisch aangemaakte mededeling laten staan of een eigen end-to-end referentie ingeven.

Opmerking: Uw bank dient slechts eenmalig verwittigd te worden van een amendement. Isabel 6 verwijderd daarom dit amendement (geïllustreerd met dit icoon) automatisch van het mandaat zodra u dit mandaat gebruikt in een SEPA-domiciliëring. Opgelet: als u nu het aangemaakte SEPA-domiciliëringbestand verwijdert voor het verzenden of het wordt geweigerd door de bank dan dient u het overeenkomstig amendement opnieuw aan te maken. Gelieve er rekening mee te houden dat het adres van debiteur verplicht moet worden opgegeven indien de debiteurs- of crediteursrekening zich in een non-EEA SEPA land of territorium bevindt.

Werken met een groep van mandaten

Als u nog geen "Groep van mandaten" hebt aangemaakt, dan is de enige beschikbare optie "Enkel mandaat" (mandaten toewijzen aan groepen).

 1. Aan de linkerzijde in deze wizard, selecteer een groep van mandaten uit de dropdown lijst. Als resultaat zullen u mandaten in deze groep worden opgelijst.   Opmerking:
  • Gebruik de checkbox om de mandaten toe te voegen of te verwijderen uit u SEPA-domiciliëring
  • Het tekst veld "Bedrag (EUR)" dient gebruikt te worden wanneer u aan de rechterzijde een "Groep" Bedrag hebt ingegeven. 
  • Het tekst veld "Bericht" dient gebruikt te worden wanneer u aan de rechterzijde een bericht aan debiteur "Groep" hebt gekozen
 2. Aan de rechterzijde zijn de volgende opties beschikbaar:  • Bedrag:
   1. Groep: Vul hier het percentage in dat van toepassing is op het bedrag van elk individueel mandaat in de groep.
   2. Vast: Vul hier het bedrag in dat van toepassing is voor elke inning van de geselecteerde mandaten, de Standaardbedragen van u mandaten worden hierdoor vervangen.
  • geef de verplichte "Invorderingsdatum" in. De toegelaten datum is afhankelijk van het gekozen betaalschema (B2B of Core), het betalingstype (Terugkerend of Eenmalig) maar ook de volgorde (Eerste, Volgende, Laatste). Deze informatie kan u terugvinden aan de linkerkant waar u de mandaten hebt geselecteerd.
   1. In het Core schema , ingeval van Eerste of Eenmalige moet u u SEPA-domiciliëringsbestand minstens 5 dagen versturen voor de Invorderingsdatum. Ingeval van Volgende of Laatste is dit slechts 2 dagen.
   2. In het B2B schema , dient u de inning tenminste 1 dag voor de Invorderingsdatum te versturen
  • Bericht aan debiteur:
   1. Groep: gebruik deze optie om voor elke debiteur een individuele boodschap in te stellen. U kunt deze boodschap aan de linkerzijde in de debiteurenlijst ingeven.
   2. Vast: gebruik deze optie om elke debiteur dezelfde boodschap te bezorgen

Opmerking: Uw bank dient slechts eenmalig verwittigd te worden van een amendement. Isabel 6 verwijderd daarom dit amendement (geïllustreerd met dit icoon) automatisch van het mandaat zodra u dit mandaat gebruikt in een SEPA-domiciliëring. Opgelet: als u nu het aangemaakte SEPA domicilieringbestand verwijdert voor het verzenden of het wordt geweigerd door de bank dan dient u het overeenkomstig amendement opnieuw aan te maken.

Globale debitering instellen (optioneel)

Globale debitering geeft de instructie aan uw bank om enkel het totaal bedrag van het SEPA-domiciliëringbestand weer te geven in de rekeninginformatie. Als deze optie is uitgeschakeld zal elke individueel inning uit het SEPA-domiciliëringsgroep zichtbaar zijn in u rekeninguittreksels.

Note: "Globale debitering" is niet beschikbaar bij bepaalde banken, als deze optie niet beschikbaar is dan ondersteund uw bank deze optie niet.

 1. Geef u SEPA-domiciliëring in en klik op de knop "Volgende verrichting"
 2. Klik op "Aangemaakte groepen", als resultaat worden de aangemaakte betalingsgroepen getoond
 3. Gebruik de checkbox "Globale debitering" om deze functie uit of aan te zetten

 

Wat als uw SEPA domiciliëring werd geweigerd?

Als u wilt weten waarom uw bank een SEPA domiciliëring heeft geweigerd, dient u zich hiervoor in te schrijven op de module 'Exporteren van rekeninginformatie' en vraag uw bank vervolgens CODA voor de betrokken rekening door te sturen. In het ontvangen bestand bevindt zich een code die aangeeft waarom uw SEPA domiciliëring werd geweigerd (onvoldoende saldo, afgesloten rekening, ...). Voor meer informatie over deze specifieke codes, gelieve deze link te gebruiken.

Hoe een SEPA domiciliëring of invordering aanmaken?
43595
08/02/2019