Het Isabel-certificaat

De regels zijn formeel vastgelegd in volgende beleidsdocumenten: 

Een Isabel certificaat wordt uitgegeven door een Isabel certificatie-autoriteit (CA) in overeenstemming met de CP-CPS. 

Slechts één CA is bevoegd om Isabel certificaten uit te geven: de Isabel-CA met "Distinguished Name"(DN): C=Be; L=Isabel; O=Ca; CN=Isabel Certification Authority Root. 

De Isabel certificatie-autoriteit mag enkel aanvragen voor Isabel-certificaten aanvaarden voor personen of functies waarvan de identiteit als authentiek is vastgesteld door een Isabel registratie-autoriteit (RA). Bekijk de lijst van erkende RA's.

Policy document