Overzicht van al uw banken

Argenta: enkel voor publieke besturen en instellingen
ABN-AMRO: enkel voor sociale secretariaten

Meer weten over multibanking in
Isabel 6?