Blokkering internationale betalingen

Document ID: 35498
Gewijzigd: 27/08/2020

Beschrijving:

Isabel biedt een module aan specifiek gericht op notarissen die alle internationale verrichtingen autmatisch blokkeert voor alle gebruikers in een contract. Als een van de betrokken gebruikers toch een internationale betaling tracht uit te voeren, zal het volgende bericht verschijnen:
 
  • Bij een manuele betaling of tijdens het uploaden van de bataling:
    • U mag geen geld overschrijven naar een niet-Belgische rekening.

Module deactiveren:

Indien u opnieuw internationale verrichtingen in Isabel wenst uit te voeren, dient u zich van deze module uit te schrijven. Gelieve hiervoor het volgende formulier in te vullen en te laten ondertekenen door een wettelijke vertegenwoordiger van de firma. Dit document kan verzonden worden per e-mail of per post, zoals ook aangegeven in de instructies bovenaan het document. Eens Isabel dit correct ontvangt zal de module worden stopgezet. Let echter op, indien u hier oorspronkelijk voor was ingeschreven naar aanleiding van een promocampagne en u hierna opnieuw zich op de module wenst in te schrijven, zal deze niet langer kosteloos zijn. Vanaf dan geldt het normale tarief van 2 euro per gebruiker per maand.

Blokkering internationale betalingen
35498
27/08/2020