Uw contractprofielen beheren

Document ID: 1047
Gewijzigd: 15/04/2020

Doel:

Het beheer van profielen laat u toe om de bankcontracten te selecteren die u samen in één profiel wil visualiseren. Zo is elk profiel een groep van bankcontracten. Een bankcontract zorgt er voor dat u Isabel 6 voor een bepaalde bank kan gebruiken.

Inhoud:

Toegang: Start > Isabel Services > Isabel 6 Login > Klik op de Contract profielen knop.

Onderdelen:

 • Lijst met contractprofielen: in dit gedeelte ziet u de verschillende bestaande profielnamen.
 • Contracten toegewezen aan een profiel: de bankcontracten die voor de Isabel 6-gebruiker beschikbaar zijn in het profiel.
 • Naam contractprofiel: de bestaande profielen voor de bankgebruiker.
 • Terug: de knop waarmee u terugkeert naar de Welkomstpagina. Deze is alleen beschikbaar wanneer alle bankcontracten zijn toegewezen aan een profiel.

Mogelijkheden:

Een nieuw profiel creëren en bankcontracten toevoegen
 1. Start > Isabel Services > Isabel 6 Login > Klik op de Contract profielen knop.  Vervolgens verschijnt het venster Profiel beheren.

 2. Klik op de knop Nieuw.  U ziet nu het formulier waarin u het profiel kunt definiëren.

 3. Voer in het veld Naam contractprofiel een naam in.

   

 4. Kies een contract in het veld Contracten nog niet toegewezen aan een profiel en klik op de knop > als u het contract wilt toewijzen. Het contract verschijnt in het veld Contracten toegewezen aan een profiel.

   

  Kies een contract in het veld Contracten toegewezen aan een profiel en klik op de knop < om het contract uit het profiel te verwijderen. Het contract verdwijnt in het veld Contracten toegewezen aan een profiel en verschijnt in het veld Contracten nog niet toegewezen aan een profiel.


   
  U kunt ook op << of >> klikken om alle contracten in één keer van de ene lijst naar de andere over te brengen.

  Opmerking: U kunt alleen bankcontracten van hetzelfde type toevoegen aan een profiel.


 5. Klik op de knop Wijzigingen opslaan.  Het profiel wordt opgeslagen en u ziet het venster Profiel beheren.
Een profiel wijzigen
 1. Start > Isabel Services > Isabel6 Login > Uw contractprofielen samenstellen.

  Vervolgens verschijnt het Profiel beheren venster.

 2. Klik op een profielnaam in de Lijst contractprofielen.

   

  U ziet nu de gegevens van het profiel.

 3. U kunt de profielnaam wijzigen in het veld Naam contractprofiel.

   
  U kunt de bankcontracten wijzigen die aan het profiel zijn toegevoegd:

  Kies een contract in het veld Contracten nog niet toegewezen aan een profiel en klik op de knop > als u het contract wilt toevoegen aan het profiel.


   

  Kies een contract in het veld Contracten toegewezen aan een profiel en klik op de knop < om het contract uit het profiel te verwijderen.   

  U kunt ook op >> klikken om alle contracten in één keer te verplaatsen van de lijst Contracten nog niet toegewezen aan een profiel naar de lijst Contracten toegewezen aan een profiel.

  Of u kunt ook op << klikken om alle contracten in één keer te verplaatsen van de lijst Contracten toegewezen aan een profiel naar de lijst Contracten nog niet toegewezen aan een profiel.


   


  Opmerking: U kunt alleen bankcontracten van hetzelfde type toevoegen aan een profiel.


 4. Klik op de knop Wijzigingen opslaan.


   
  Het profiel wordt gewijzigd en het Profiel beheren venster verschijnt.
Een profiel verwijderen
 1. Start > Programma's > Isabel Services > Isabel 6 Login > Klik op de Contract profielen knop. Vervolgens verschijnt het Profiel beheren venster.
   
 2. Klik op een profielnaam in de Lijst contractprofielen.  U ziet nu de gegevens van het profiel. 

 3. Klik op de knop Profiel verwijderen. Het profiel wordt verwijderd en u keert terug naar het venster Profiel beheren.

Uw contractprofielen beheren
1047
15/04/2020