Hoe kan ik mijn Abonnementsnummer of gebruikers-ID en andere informatie over mijn profiel te weten komen als klant van Isabel 6?

Document ID: 21232
Gewijzigd: 24/04/2018

Antwoord:

De volgende informatie over de gebruiker verschijnt op de Isabel SmartCard:

  1. Naam van het bedrijf
  2. Gebruikersnaam
  3. ID-gebruiker *: 5-xxxxxxx-yyy-zz
  4. ID-nummer van de chipkaart: yyyyyyyyyyyy

(*) Het ID-gebruiker of PKI (Public Key Infrastructure) is uw identificatienummer binnen de Isabel-omgeving: 5-xxxxxxx-yyy-zz (bv.: 5001000100565)

  • Elk gebruikers ID begint met 5.
  • De 7 volgende cijfers (xxxxxxx) vertegenwoordigen uw Abonnementsnummer (bv.:5005449011023).
  • De 3 volgende cijfers (yyy) vertegenwoordigen uw Gebruikersnummer (bv.: 5005449011023).
  • De 2 laatste cijfers  (zz) zijn de controlecijfers (bv.: 5005449011023).
Hoe kan ik mijn Abonnementsnummer of gebruikers-ID en andere informatie over mijn profiel te weten komen als klant van Isabel 6?
21232
24/04/2018