U ziet de transacties niet waarvoor uw handtekening vereist is.

Document ID: 29075
Gewijzigd: 25/11/2020

Oplossing:

 1. Ga naar de tabbladVerrichtingen en wijzig de filter naar Verrichtingen klaar voor ondertekening.


   
 2. Indien u rekeningen heeft bij meerdere banken zal een tweede filter beschikbaar zijn. Hiermee kan u de transacties filteren naargelang de bank waarvoor u deze aanmaakte. Deze bevat dus alle ebanking contracten waarin u geregistreerd bent:


 3. Indien u de verrichting(en) nog steeds niet kan bekijken:

  • In het geval van een verrichting:

   • Verzoek de persoon de die de verrichting ingevoerd heeft om deze te verwijderen en opnieuw aan te maken of de verrichting te wijzigen en op te slaan.
     
  • In het geval van een geüpload bestand:

 4. Indien u de verrichting(en) nog steeds niet kan bekijken, gelieve Isabel Customer Care te contacteren.
U ziet de transacties niet waarvoor uw handtekening vereist is.
29075
25/11/2020