Persoonlijke en gedeelde tegenpartijen overzicht

Document ID: 23323
Gewijzigd: 12/06/2019

Antwoord:

Hoe kies ik of ik een tegenpartij Persoonlijk of Gedeeld maak?

Als meerdere gebruikers dezelfde tegenpartijen gebruiken, spaart men veel tijd uit als één van de gebruikers de tegenpartijen aanmaakt en deze vervolgens met de andere gebruikers deelt (Gedeelde tegenpartij).
Als een tegenpartij echter slechts door één specifieke gebruiker zal worden gebruikt, kan deze gebruiker een Persoonlijke tegenpartij aanmaken.

Wie kan een Persoonlijke of een Gedeelde tegenpartij aanmaken?

 • Bij een abonnement met slechts ÉÉN GEBRUIKER: deze gebruiker kan een tegenpartij alleen opslaan als Persoonlijk (er is niemand met wie de tegenpartij kan worden gedeeld).

 • Bij een abonnement met MEERDERE GEBRUIKERS:

  • De Isabel 6-gebruiker die de module MultiSign heeft geselecteerd, heeft de mogelijkheid om:

   • zijn tegenpartijen Persoonlijk dan wel Gedeeld te maken.
   • de instelling van een tegenpartij van Persoonlijk in Gedeeld veranderen, of andersom.

  • De Isabel 6-gebruiker die de module MultiSign NIET heeft geselecteerd:

   • kan een tegenpartij alleen als Persoonlijk opslaan.
   • kan de instelling van een tegenpartij niet van Persoonlijk in Gedeeld veranderen, of andersom.

  • De Isabel 6-gebruiker die de module Tekenmodule heeft geselecteerd, kan geen tegenpartij aanmaken, weergeven of bewerken en kan dus geen Persoonlijke of Gedeelde tegenpartij aanmaken.


Wat is het verschil tussen een Persoonlijke en een Gedeelde tegenpartij?

 • Een Persoonlijke tegenpartij kan slechts door één gebruiker worden weergegeven, bewerkt, gewist of gebruikt.

  Een Persoonlijke tegenpartij is gekoppeld aan uw PKI-contract (of de Isabel SmartCard).

  Indien u met verschillende profielen werkt, zijn de Persoonlijke tegenpartijen toegankelijk vanuit al uw profielen.

   
 • Een Gedeelde tegenpartij kan worden weergegeven, bewerkt of gebruikt door verschillende gebruikers op hetzelfde abonnement. Als een gebruiker besluit om een tegenpartij te delen, moet hij minimaal één bankcontract selecteren.  De Gedeelde tegenpartij is zichtbaar voor alle gebruikers waarbij minimaal één van de geselecteerde bankcontracten is gekoppeld aan hun PKI-contract (of SmartCard). Deze gebruikers kunnen deze tegenpartij eveneens gebruiken bij het aanmaken van een verrichting of een domiciliëringsorder.

  Een Gedeelde tegenpartij is gekoppeld aan een of meer bankcontracten.

  Als u met verschillende profielen werkt: alle gebruikers die met profielen werken die minimaal één van de geselecteerde bankcontracten bevatten, kunnen deze tegenpartij zien en gebruiken.

Onder welke condities kunt u een tegenpartij persoonlijk of gedeeld maken?

Als u de MultiSign module hebt geselecteerd, kunt u in verschillende gevallen bepalen dat een tegenpartij Persoonlijk of Gedeeld moet worden: 

 1. Als u handmatig een nieuwe tegenpartij aanmaakt of als u een bestaande tegenpartij bewerkt: 

  In het gedeelte Toegangsrechten tegenpartij kunt u aangeven of een tegenpartij Persoonlijk of Gedeeld moet zijn.

  Tip:
  U kunt eveneens instellen dat tegenpartijen standaard als persoonlijk dan wel als gedeeld moeten worden opgeslagen. Hiertoe gaat u naar het menu-item Voorkeuren > Selecteer het tabblad Verrichtingen op het scherm Gebruikersinstellingen beheren > Nieuwe tegenpartij standaard bewaren als (de standaardwaarde is Persoonlijk).

   

 2. Als u een verrichting of domiciliëringsorder aanmaakt: Bij het aanmaken van een verrichting of een domiciliëringsorder hebt u de mogelijkheid om een nieuwe begunstigde of een nieuwe debiteur op te slaan. De tegenpartij wordt opgeslagen als Persoonlijk of als Gedeeld, afhankelijk van de situatie:

  • Als u de MultiSign module heeft geselecteerd, wordt de nieuwe tegenpartij opgeslagen op basis van de voorkeuren. Standaard worden alle nieuwe tegenpartijen (begunstigden of debiteuren) opgeslagen als Persoonlijk. Als u deze voorkeur wilt wijzigen, gaat u naar het menu-item Voorkeuren > Selecteer het tabblad Verrichtingen op het scherm Gebruikersinstellingen beheren >
   Nieuwe tegenpartij standaard bewaren als en selecteer Gedeeld.

  • Als u de MultiSign module NIET heeft geselecteerd of als het gaat om een abonnement met slechts één gebruiker, wordt de nieuwe tegenpartij (begunstigde of debiteur) opgeslagen als Persoonlijk.

 3. Als u tegenpartijen oplaadt: De tegenpartij wordt opgeslagen als Persoonlijk of als Gedeeld, afhankelijk van de situatie:
 • Als u de MultiSign module heeft geselecteerd, heeft u bij elke tegenpartij de keuze om haar als Persoonlijk of als Gedeeld op te slaan. Standaard* worden alle tegenpartijen als persoonlijk beschouwd. U beschikt over een menu om over te schakelen tussen Gedeeld en Persoonlijk (voor alle tegenpartijen tegelijk), of u kunt dit kenmerk voor elke afzonderlijke tegenpartij wijzigen.

  (*) Als u de standaardinstelling wilt wijzigen, gaat u naar het menu-item Voorkeuren > Selecteer het tabblad Verrichtingen op het scherm Gebruikersinstellingen beheren > Nieuwe tegenpartij standaard bewaren als en selecteer Gedeeld.

 • Als u de module MultiSign NIET heeft geselecteerd of als het gaat om een abonnement met slechts één gebruiker, wordt de tegenpartij geïmporteerd als Persoonlijk.

Voorbeeld:
Een abonnement heeft 4 gebruikers en 3 bankcontracten (bank A, B en C).
Gebruiker 1 is de enige met de bevoegdheid om tegenpartijen te delen (heeft Multisign) en er zijn 3 bankcontracten gekoppeld aan zijn PKI-contract.
Bij gebruiker 2 zijn de bankcontracten A en B aan zijn PKI-contract gekoppeld.
Bij gebruiker 3 zijn de bankcontracten B en C aan zijn PKI-contract gekoppeld.
Gebruiker 4 verkoos de tekenmodule.

Gebruiker 1 maakt een tegenpartij aan, gedeeld voor bankcontract A en B:Enkel gebruiker 1 kan deze gedeelde tegenpartij bewerken.
Gebruiker 2 kan deze tegenpartij gebruiken in elke nieuwe betaling, maar kan de tegenpartij niet wijzigen.
Gebruiker 3 kan deze tegenpartij gebruiken in elke nieuwe betaling, maar kan de tegenpartij niet wijzigen.
Gebruiker 4 kan geen tegenpartijen weergeven of bewerken.

Persoonlijke en gedeelde tegenpartijen overzicht
23323
12/06/2019