Isabel6 Opgeschort: U hebt geen toegang tot deze dienst als gevolg van ..."

Document ID: 44209
Gewijzigd: 25/11/2020

Wanneer u wil inloggen op Isabel 6, ziet u een knop Opgeschort onder het Isabel 6 logo.

Wanneer u op deze knop klikt krijgt u een boodschap dat uw toegang geblokkeerd is wegens onbetaalde Isabel 6-facturen. Indien u onzeker bent over de reden van schorsing, raden wij aan om onze Isabel Customer Care te contacteren.

Indien uw toegang ontzegd wordt wegens onbetaalde facturen, nodigen wij u uit om een betalingsbewijs te sturen naar customercare@isabel.eu

Alle facturen worden betaald door middel van een domiciliëring zoals beschreven in artikel 7 van de Algemene voorwaarden inzake Isabel-producten.

  • Indien een factuur onbetaald blijft of de domiciliëring werd onderbroken, zal de Boekhouding van Isabel herinneringen sturen met de vraag de facturen te betalen en de problemen met de domiciliëring op te lossen.
  • Isabel zal de toegang tot Isabel 6 blokkeren wanneer de facturen onbetaald blijven.
  • De toegang tot Zoomit om uw facturen te raadplegen zal niet onderbroken worden.

Isabel6 Opgeschort: U hebt geen toegang tot deze dienst als gevolg van ..."
44209
25/11/2020