EN | You are a : Company Consumer Bank Partner
FR | Vous êtes un(e) : Entreprise Particulier Banque Partenaire
NL | U bent een : Bedrijf Particulier Partner Bank
Welcome to Isabel - Welkom bij Isabel - Bienvenue chez Isabel
Isabel NV is de belangrijkste aanbieder van internetbankieren voor professionele gebruikers in België. Grote bedrijven, KMO’s en overheidsinstellingen kiezen zo de beste producten en diensten van meer dan 20 banken aan de beste voorwaarden. Dankzij de uitgebreide multi-usermogelijkheden en doorgedreven integratie met boekhoudpakketten verhogen klanten hun efficiëntie en verlagen zij hun administratieve werkingskosten. Met Isabel 6 worden jaarlijks 300 miljoen beveiligde transacties verwerkt voor een waarde van 1.750 miljard euro.
Isabel SA est le principal prestataire belge de services en matière de PC Banking destinés aux utilisateurs professionnels. Les grandes entreprises, PME et services publics choisissent ainsi les meilleurs produits et services de plus de 20 banques aux meilleures conditions. Grâce aux fonctionnalités multi-utilisateurs étendues et l’intégration étroite avec les logiciels comptables, nos clients augmentent leurs efficacité et réduisent leurs coûts de traitement administratif. Annuellement, 300 millions de transactions pour une valeur de 1750 milliards d’euro sont traitées par Isabel 6.
Isabel SA is the main provider in Belgium of Internet banking for the professional users. Large companies, SMEs and government agencies can choose the best products and services from over 20 banks at the best conditions. The extended multi-user functionalities and seamless integration with accounting software helps our customers to increase their efficiency and to reduce administrative costs. Each year, 300 million transactions for a value of 1750 billion euro are processed over Isabel 6.
Via Zoomit raadpleegt en beheert u uw digitale facturen en loonbrieven rechtstreeks in uw programma voor internetbankieren. Uw administratieve zaken handelt u zo nog sneller en vlotter af. Al heel wat bedrijven, banken en sociale secretariaten bieden de Zoomit-diensten van Isabel NV aan.
Avec Zoomit, vous accédez et validez factures et fiches de salaires dans votre Internet Banking. Vous gérez ainsi vos finances personnelles facilement et rapidement.
Une dizaine de banques, de nombreux secrétariats sociaux et sociétés ainsi que des millions de particuliers à travers la Belgique utilisent les services Zoomit d´Isabel SA.
Consumers use Zoomit to view and approve invoices and payslips in their Internet Banking environment. This way, they manage their personal financial administration quickly and easily. About ten banks, several large companies and social secretariats, millions of citizens in Europe use the Zoomit services from Isabel SA.
Isabel levert een platform met eBusiness-diensten op die door en voor banken werd ontwikkeld; alle support-diensten inbegrepen. Isabel NV werd opgericht in 1995 en telt 170 145 medewerkers. Meer dan 30 banken, honderdduizenden bedrijven en miljoenen burgers in Europa maken gebruik van Isabel-oplossingen en diensten.
Isabel fournit une plate-forme de services eBusiness mise au point par des banques, pour des banques, incluant tous les services de support et de sous-traitance. Isabel a été fondée en 1995 et compte 170 145 collaborateurs. Plus de 30 banques, des centaines de milliers de sociétés et des millions de particuliers à travers l’Europe utilisent les solutions et services Isabel.
Isabel provides an eBusiness service platform designed by banks, for banks, including support services and subcontracting. Isabel was founded in 1995 and has 170 145 employees. More than 30 banks, hundred thousands of companies and millions of citizens in Europe use Isabel solutions and services.
Isabel wil zijn gebruikers niet alleen soft- en hardware leveren, maar ook een volledig pakket aan diensten. Daarvoor doen we een beroep op heel wat partners. Elke partner biedt u toegevoegde waarde aan volgens haar/zijn competenties, ervaringen en specialisaties. Wilt u als service- en supportleverancier van informaticadiensten meegroeien met het succes van Isabel?
Isabel S.A. ne se contente pas de fournir des logiciels et du matériel à ses utilisateurs, elle propose également une gamme complète de services, en étroite collaboration avec des partenaires. Chaque partenaire apporte une plus-value en fonction de ses compétences, expertises et spécificités. Vous aimeriez devenir un prestataire de services complet, y compris pour le support, dans le sillage de la réussite d'Isabel ?
Isabel aims not only to provide its users with software and hardware, but also with a comprehensive package of services. And to do this, we use a wide range of partners. Do you want to grow as a service and support provider of IT services along with the success of Isabel?